Hội nghị quốc tế giới trẻ
tại Paray-le-Monial

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội nghị quốc tế giới trẻ tại Paray-le-Monial.

Paray-le-Monial - 19.08.99 - Hội nghị quốc tế giới trẻ do Cộng Ðồng "Emmanuel" tổ chức, khai mạc thứ Tư 18.08.99 tại Paray-le-Monial và sẽ bế mạc Chúa Nhật 22.08.99 tới đây. Tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế này có khoảng 5 ngàn thanh niên nam nữ, hầu hết đến từ các nước Tây và Ðông Âu.

Paray-le-Monial là thành phố thuộc miền trung-đông nước Pháp, nơi đây năm 1673, Chúa Giêsu đã mạc khải cho Thánh Nữ Maria Margarita Alacoque nguồn phong phú và những sự sâu nhiệm vô biên về Tình Yêu Thương của Trái Tim thương xót của Người đối với nhân loại.

Cộng đồng Emmanuel được thành lập năm 1976 do sáng kiến của một nhóm cầu nguyện thuộc Phong Trào canh tân đặc sủng Công Giáo. Ngày nay cộng đồng có hơn 5 ngàn hội viên: Linh Mục, Nam, Nữ Tu Sĩ và Giáo Dân, hoạt động tại 44 quốc gia thuộc Năm Châu. Trong chương trình gặp gỡ 4 ngày tại Parayl-leMonial có những buổi suy tư, thảo luận và cử hành phụng vụ. Cuộc gặp gỡ được kết thúc bằng việc sai các nhà truyền giáo đi hoạt động tông đồ tại các địa điểm khác nhau trên thế giới. Mục đích Hội Nghị quốc tế Paray-le-Monial là để giúp giới trẻ dấn thân, có một thúc đẩy mới trong việc làm chứng cho "sự cảm thương của Chúa Giêsu đối với các người nghèo khổ", hăng say ra đi rao giảng Tin Mừng và đem ánh áng của Chúa Kitô và các các giá trị Kitô vào các nền văn hóa và xã hội khác nhau. Trong ngày bế mạc, Chúa Nhật 22.08.99, Ðức Ông Renato Boccardo, phụ trách Phân Bộ Thanh Niên của Hội Ðồng Tòa Thánh về giáo dân, sẽ giảng bài giáo lý sau cùng về đề tài: "Ðại Toàn Xá và ngày thế giới thanh niên", để chuẩn bị cuộc gặp gỡ vĩ đại thế giới của giới trẻ tại Roma tháng 8 năm 2000.

Tuyên bố trên đài phát thanh Vatican hôm thứ Tư 18.08.99, Ðức Ông Boccardo nói: Trong Hội Nghị quốc tế của giới trẻ tại Paray-le-Monial, sứ điệp của ÐTC gửi Ngày Thế Giới Thanh Niên của Năm 2000 sẽ được thông truyền cho họ. Sứ Ðiệp này là lời mời gọi trở nên thánh trong đời sống hằng ngày, bằng việc đón nhận Lời Chúa, bằng cách sống và cử hành các Bí Tích, bằng việc đem đến chiều kích của đức ái và của tình liên đới cho cuộc sống hằng ngày. Cuộc gặp gỡ này là một việc chuẩn bị trực tiếp cho Ðại Toàn Xá và cũng là một sự đóng góp của giới trẻ trên cả thế giới vào việc xây dựng nền văn minh tình yêu.

Ðức Ông Boccardo nói tiếp "Hội nghị này nhắc lại cho giới trẻ sứ mệnh riêng của họ, đó là sứ mệnh đem đến sự mới mẻ, sự nhanh chóng nhờ lòng quảng đại và ý chí dấn thân: đặc điểm của tuổi trẻ, để chính họ lãnh nhận trách nhiệm về việc rao giảng Tin Mừng, như ÐTC vẫn thường nhắc lại nhiều lần rằng: "Giáo Hội, thế giới cần đến các con. Cha tin tưởng nơi các con. Các con là hy vọng của Cha". Giới trẻ biết rõ ÐTC tín nhiệm vào họ và họ biết rõ họ có thể tin tưởng vào sự tín nhiệm, vào lời cầu nguyện và vào dấn thân của ÐTC. Trong mối tương quan và trong sự đáp ứng này, được biểu lộ cụ thể trong các cuộc gặp gỡ giữa ÐTC và giới trẻ, các bạn trẻ tìm được sự khuyến khích để tiến lên, để trung thành với chương trình được đề nghị cho họ, giữa những khó khăn của cuộc sống hằng ngày.


Back to Radio Veritas Asia Home Page