Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet)
được xem là một phương tiện
Phúc Âm hoá

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) được xem là một phương tiện Phúc Âm hoá.

Tin SEOUL (UCAN 13/08/99) -- Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) đã được nhiều giáo phận ở Hàn Quốc sử dụng vào mục đích mục vụ, đang được xem là một phương tiện Phúc Âm hóa. Linh Mục John Choi Sung-ho, giám đốc Văn Phòng các Hệ Thống Thông Tin của tổng giáo phận Seoul cho biết rằng: để việc sử dụng Mạng Lưới Toàn Cầu (Internet) được hữu hiệu, trước tiên Giáo Hội phải nắm bắt được cốt lõi của những gì thúc đẩy giới trẻ ngày hôm nay. Ngài nói với Hãng Tin Công Giáo Á Châu (UCA News) hôm ngày 7/08/99 rằng: tổng giáo phận đang có một trang Web gọi là "Tin mừng trên Internet" (Internet Goodnews) kể từ ngày 20/09/19998 năm ngoái. Ngài cho biết đã có hơn hai triệu người vào trang Web này và có khoảng 29,000 người đăng ký, kể cả các mục sư Tin Lành và nhà sư Phật Giáo. Ngài cho biết thêm hiện có 530 người tình nguyện quản lý mạng này, kể cả máy chủ, và một ngân hàng thương mại đang yểm trợ đường dây nối, nhờ đó giảm được chi phí vận hành. Phần lớn những người tình nguyện là người Công Giáo không thực hành đạo, cha Choi nói, họ "làm việc chăm chỉ để bù lại tình trạng nhạt đạo của họ. Vì thế tôi cho rằng dự án tự nó đã là một cách truyền giáo tốt. Cha Choi giải thích rằng Trang Tin Mừng INTERNET (Internet Goodnews), tập trung vào khái niệm "cùng thuộc về một gia đình trong Ðức Kitô" bằng cách truyền thông hai chiều, ngược lại với các phương tiện truyền thông hiện nay chỉ cung cấp thông tin một chiều.

Trong khi đó, Cha Blaise Heo Jin-ho, giám đốc Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội của giáo phận Pusan, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu (UCA News) ngày 6/08/99 rằng: "Phương tiện truyền thông là một phương tiện trung lập nối kết người ta với Giáo Hội trong việc truyền giáo." Ngài cho biết giáo phận Pusan đang nghiên cứu làn thế nào sử dụng mạng Internet vào việc truyền giáo và nói thêm rằng "đối với việc truyền giáo, mục đích là quan trọng hơn phương tiện." Giáo Phận Pusan đã có trang Web "Giáo Hội Trên Internet" ("Internet Church") từ cuối năm 1997 bằng cách nhận máy chủ Internet từ trường Cao Ðẳng Jisan của giáo phận. Trang Web này do 10 người tình nguyện quản lý đã có hơn 7,000 người sử dụng và hơn 200 người đăng ký.

Cha Mark Lee Jae-sool, giám đốc đặc trách truyền thông xã hội của tổng giáo phận Quang Du, nói với UCA News ngày 7/08/99 rằng chính người cao tuổi chứ không phải giới trẻ am hiểu vi tính mới quan tâm đến công việc Giáo Hội. Vị thư ký của tổng giáo phận cho biết thêm các Linh Mục gặp khó khăn trong việc truyền giáo qua mạng Internet, vì các vị không am tường công nghệ mới này và Giáo Hội đang thiếu các chuyên viên về mạng Internet. Trang Web của tổng giáo phận do một công ty dịch vụ Internet quản lý và tổng giáo phận chỉ trả mỗi tháng 200,000 won (khoảng 170 Mỹ kim.) Cha Choi nhấn mạnh rằng để công việc truyền giáo được hữu hiệu qua mạng Internet, các vị lãnh đạo Giáo Hội phải có đủ kiến thức về dịch vụ thông tin bằng cách học hỏi các mặt mạnh và mặt yếu của nó.


Back to Radio Veritas Asia Home Page