Ðức Hồng Y Angelo Sodano
đặc sứ của ÐTC
chủ tọa cuộc gặp gỡ Châu Âu
của giới trẻ tại Santiago de Compostela
trở về Vatican

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Angelo Sodano, đặc sứ của ÐTC, chủ tọa cuộc gặp gỡ Châu Âu của giới trẻ tại Santiago de Compostela trở về Vatican.

Vatican - 10.08.99 - Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, và là Ðặc Sứ của ÐTC, chủ tọa các lễ nghi bế mạc cuộc họp bạn Châu Âu của giới trẻ tại Santiago de Compostela (Tây Ban Nha) đã trở về Vatican trưa thứ hai 09.08.99. Chào đón Ðức Hồng Y tại sân San Damaso có Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Battista Re, Phụ trách Nội Vụ, Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, phụ trách ngoại giao với các nước, vị xử lý thường vụ Ðại Sứ Quán Tây Ban Nha cạnh Tòa Thánh. Trong những ngày làm đặc sứ, đại diện ÐTC tại Santiago de Compostela, thì hôm thứ Bẩy ngày 7/08/99 Ðức Hồng Y Angelo Sodano, viếng thăm ba Dòng Kín trong thành phố. Trước hết ngài viếng thăm Dòng Kín Carmelo, được thành lập tại đây từ năm 1748, do Mẹ Maria Antonia de Jesus, hiện đang được làm án phong thánh. Dòng Kín này vẫn có ơn kêu gọi, hiện giờ có 20 nữ tu, trong đó có một nữ giáo sư đại học; trước khi đi tu Dòng Kín, bà là giáo sư Triết Học, rồi một cựu nữ vô địch về môn bơi lội. Ðặc biệt hơn cả có nữ tu Immacolata del Corazón de Jesus, cao niên nhất trong Dòng Kín Carmelo tại Santiago de Compostela, nhưng rất minh mẫn, khỏe mạnh, hoạt động. Nữ tu thưa Ðức Hồng Y Ðặc sứ rằng: "Hằng ngày con đọc báo Người Quan Sát Roma, vì báo này làm cho con gần gũi ÐTC hơn và sống trong lòng Giáo Hội. Các văn kiện của ÐTC như những bài suy ngắm hằng ngày của con. Trên các trang báo con tìm được giáo huấn của ÐTC và những tin tức về đời sống Giáo Hội".

Sau Dòng Kín Carmelo, Ðức Hồng Y viếng thăm hai Dòng Kín khác: dòng Clarisses và dòng Biển Ðức. Tại cả hai nơi này, Ðức Hồng Y nhận thấy lòng kính mến sâu xa của các Nữ Tu Kín đối với ÐTC, Vị Ðại Diện Chúa Kitô ở trần gian. Chiều thứ Bẩy, ông Chủ Tịch miền Galicia, Manuel Fraga, đến Tòa Tổng Giám Mục Santiago de Compostela viếng thăm xã giao và gắn Huy Chương Vàng xứ Galicia cho Ðức Hồng Y Ðặc Sứ. Ngay sau đó, Ðức Hồng Y bổ nhiệm Ông Chủ Tịch Manuel Fraga làm Hiệp Sĩ Thánh Giá của Thánh Gregorio.


Back to Radio Veritas Asia Home Page