Giới trẻ Á Châu
gặp nhau tại Thái Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giới trẻ Á Châu gặp nhau tại Thái Lan.

Hua Hin, Thái Lan [Zenit 9/08/99] - Cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu vừa chấm dứt tại Santiago de Compostella, Tây Ban Nha, thì cuộc gặp gỡ giới trẻ Á Châu lại khởi sự tại Hua Hin, Thái Lan.

Cuộc gặp gỡ của giới trẻ Á Châu kéo dài từ ngày 8 đến 12/08/99. Ðây là cuộc gặp gỡ giới trẻ Á Châu đầu tiên. Có khoảng 1,000 bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ. Các bạn trẻ Á Châu đã gặp gỡ nhau trong Ngày quốc tế Giới Trẻ tại Manila do Ðức Thánh Cha chủ tọa hồi năm 1995. Trên 5 triệu bạn trẻ đã tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế này.

Các bạn trẻ Á Châu tham dự cuộc gặp gỡ này phần lớn đến từ Phi Luật Tân, Nhựt Bản, Hongkong , Ấn Ðộ và Ðài Loan. Với một phái đoàn nhỏ, các bạn trẻ Việt Nam cũng có mặt trong cuộc gặp gỡ.

Ðề tài được chọn cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Á Châu lần này là "Giới Trẻ Á Châu trên đường cùng với Chúa Giêsu tiến về Ngàn Năm Mới".

Sáng kiến do văn phòng giáo dân của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu đề ra , mang một ý nghĩa đặc biệt , bởi vì tuy là thiểu số, người Công Giáo Á Châu có mặt trong nhiều lãnh vực của xã hội, nhứt là trong giáo dục, y tế và liên đới. Hơn nữa, với 60 phần trăm dân số, giới trẻ Á Châu là một thành phần quan trọng của xã hội.

Việc chọn lựa Thái Lan làm địa điểm cuộc gặp gỡ cũng mang một ý nghĩa đặc biệt. Trong xứ sở với đa số Phật Giáo này, Giáo Hội luôn đi tiên phong trong cuộc chiến chống lại những tệ nạn xã hội như nạn lạm dụng trẻ em, mại dâm, gia đình tan rã, đánh mất bản sắc văn hóa vì trào lưu duy vật.

Ngoài ra, Thái Lan còn là "thí điểm" cho việc sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và các nhóm sắc tộc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page