Chương trình toàn diện
của Liên Hội Ðồng Giám Mục
Châu Mỹ La Tinh, từ năm 1999-2003

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chương trình toàn diện của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh, từ năm 1999-2003.

(Zenit 30/07/99) - Colombia (Bogota) - Thứ Ba ngày 27/07/99 vừa qua, Khóa Họp Phối Hợp Tổng Quát (General Coordination Meeting), của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh, đã khai diễn tại thủ đô Bogota của Colombia.

Khóa họp do Ðức Tổng Giám Mục Jorge Jimenez Carvajal, chủ tịch Liên Hội Ðồng Giám Mục, chủ tọa, cùng với sự tham dự của 49 vị Giám Mục các nước Châu Mỹ La Tinh. Ðức Tổng Giám Mục Beniamino Stella, Sứ Thần Tòa Thánh tại Colombia, là khách mời đặc biệt. Mục đích của khóa họp là để công bố chương trình toàn diện của Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh, từ năm 1999 đến năm 2003. Trong bài diễn văn mở đầu, Ðức Cha Jimenez đã cảm tạ Thiên Chúa, đã để cho các Giáo Hội tại Châu Mỹ La Tinh và vùng Carribê, trở thành những nguồn khích lệ, an ủi và hy vọng cho các quốc gia đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn. Các giáo hội gặp nhiều thử thách nhất, như Cuba, Honduras, Nicaragua, và Haiti, là những mẫu gương tuyệt đẹp của lòng trung thành, kiên trì và óc sáng tạo. Cuối bài diễn văn, Ðức Cha Jimenez nhấn mạnh tới diễm phúc của các giáo hội Châu Mỹ La Tinh, được sai đi rao giảng tin mừng trong một giai đoạn quan trọng của lịch sử, theo áng sáng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ và được sự dìu dắt của ÐTC Gioan Phaolô II, một vị chủ chăn can đảm, người luôn yêu mến Chúa Giêsu-Con Thiên Chúa, và Mẹ của người là Ðức Maria.

Các Giám Mục cũng nghiên cứu chương trình toàn diện do Liên Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ La Tinh đề xướng, có chủ đề: "Gặp Gỡ Ðức Giêsu Kitô hằng sống: Trước chân trời của Kỷ Nguyên Thứ Ba". Ðây là toàn bộ chương trình hoạt động của Liên Hội Ðồng Giám Mục trong vòng 4 năm tới, bao gồm các lãnh vực chính yếu trong đời sống xã hội như: văn hóa, kinh tế, chính trị, giáo dục, gia đình, truyền thông, môi sinh, các vấn đề của phụ nữ và tôn giáo. Qua chương trình này, các Giám Mục Châu Mỹ La Tinh muốn đề ra một đường hướng làm việc mới, đón nhận Tin Mừng như là một thách đố để đạt tới một chương trình mục vụ với quyết tâm. Chương trình sẽ xử dụng một ngôn ngữ đánh động tâm hồn của các tín hữu thời đại, nam cũng như nữ, đồng thời tái khẳng định quyết tâm của giáo hội bảo vệ chính nghĩa của những anh chị em bị gạt ra bên lề xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page