Tòa Thánh
và việc chinh phục không gian

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh và việc chinh phục không gian.

Vienne - Roma [Apic 29/07/99] - Hội nghị lần thứ ba của Liên Hiệp Quốc về việc thám hiểm và xử dụng không gian kết thúc tại Vienne, Áo Quốc, ngày 30/07/99. Hội nghị đã khai mạc hôm 19/07/99 vừa qua với chủ đề: "Những ích lợi của không gian cho nhân loại vào thế kỷ 21". Nhân dịp này, phái đoàn Tòa Thánh đã nhấn mạnh rằng "nhờ hiểu biết không gian, nhân loại nhận ra những trách nhiệm của mình".

Trong bài phát biểu của mình, giáo sự Vittorio Canuto, thành viên của phái đoàn Tòa Thánh, ghi nhận rằng nhờ cái nhìn từ không gian, con người thấy được rằng từ bao lâu nay nó đã làm hại môi trường qua việc xử dụng quá độ những nguồn lợi thiên nhiên.

Giáo sư Canuto nhắc lại ba cuộc cách mạng chính trong lịch sử nhân loại: một là cuộc cách mạng nông nghiệp cách đây 10 ngàn năm, hai là cuộc cách mạng công nghiệp cách đây hai thế kỷ và cuộc cách mạng thứ ba mà nhân loại đang chờ đợi sẽ là "sự hiểu biết được xây dựng trên giáo dục", mà động lực chính không phải là đất đai hay than đá, mà là thông tin. Theo giáo sư Canuto, thông tin phải là một thiện ích chung mà mọi người đều có thể hưởng được nếu muốn cho cuộc cách mạng thông tin mang lại những kết quả tốt.

Nhưng giáo sư Canuto nêu lên câu hỏi: "Ðâu là ý nghĩa của sự hiểu biết?" Và ông trả lời như sau: "Hiểu biết có nghĩa là chúng ta không chỉ phải biết giá cả thương mại của hàng hóa, mà giá trị nội tại của chúng ta. Hiểu biết có nghĩa là chúng ta không chỉ sống trong sự hỗn loạn về mặt luân lý khiến chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu được bản chất của thiên nhiên mà không màn đến những nguyên tắc luân lý".

Vị đại diện của Tòa Thánh kết luận rằng hiểu biết có nghĩa là "chúng ta phải lấp đầy hố sâu giữa sự tiến bộ kỷ thuật và sự nhậy cảm nguyên thủy của chúng ta về mặt luân lý. Sự hiểu biết có nghĩa là chúng ta không còn được phép xem trái đất và không gian như những bất động sản để chiếm hữu, khoanh vùng, xếp loại, mà như một bầu sinh khí trong đó tất cả mọi người đều là thành phần của một toàn thể".


Back to Radio Veritas Asia Home Page