Ðức Hồng Y giáo chủ Mêhicô
kêu gọi các tín hữu
dấn thân tái rao giảng Tin Mừng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y giáo chủ Mêhicô kêu gọi các tín hữu dấn thân tái rao giảng Tin Mừng.

(Zenit 29/07/99) - Mêhicô (Thủ đô Mêhico) - Ðức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng Giám Mục thủ đô Mêhicô, vừa loan báo rằng trong Ðại Năm Thánh 2000, giáo hội Công Giáo Mêhicô sẽ khởi xướng chương trình tái rao giảng Phúc Âm trên toàn nước, và ngài mời gọi sự tham gia của tất cả các tín hữu Công Giáo Mêhicô.

Trong một lá thư đăng trên tờ báo của Tổng Giáo Phận Mêhicô, Ðức Hồng Y Carrera kêu gọi người Công Giáo nước này hãy rao truyền đức tin Công Giáo của mình trong kỷ nguyên mới. Các giáo dân phải đến giáo xứ của họ để biết phải tham dự như thế nào, và họ sẽ được huấn luyện để trở thành những nhà truyền giáo. Vị Tổng Giám Mục Mêhicô nhấn mạnh rằng Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô sẽ tham gia tích cực vào nỗ lực này nằm trong chương trình mừng Ðại Năm Thánh 2000. Các sinh hoạt mừng Ðại Năm Thánh sẽ chú ý đến những khía cạnh xã hội, văn hóa và tôn giáo, đặt trọng tâm vào việc rao giảng giáo lý Công Giáo, để giáo lý này thấm nhập vào các tầng lớp dân chúng nghèo nhất trong xã hội. Giáo huấn của Chúa Giêsu phải đến được tất cả mọi gia đình và dân cư của Mêhicô và mục tiêu chính của sứ mạng mới là kêu gọi mọi người trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Ðức Hồng Y Carrera nói như sau: "Chúa Giêsu đang mời gọi tất cả chúng ta cộng tác với Ngài, cũng như giáo hội hiệp nhất trong Ngài, để biến đối xã hội, và qua đó chúng ta bày tỏ sự dấn thân cụ thể trong công tác xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa ngay tại Mêhicô này.

Lá thư cũng gợi lại mối quan tâm của ÐTC Gioan Phaolô II trong tông huấn của ngài sau Thượng Hội Ðồng Giám Mục Mỹ Châu, được công bố tại Mêhicô tháng Giêng 1999 vừa qua. Qua tông huấn này, ÐTC đã đề cập tới công tác rao giảng đức tin nơi Chúa Giêsu, để đức tin này đến được với tất cả những ai đang cần đến.


Back to Radio Veritas Asia Home Page