Giáo Hội Công Giáo Thái Lan
chuẩn bị cho
Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Thái Lan chuẩn bị cho Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu.

(UCAN TH3295.1038 28/07/99) - Thái Lan (Bangkok) - Giáo hội Công Giáo Thái Lan đang chuẩn bị tiếp đón khoảng 650 bạn trẻ đến từ 20 quốc gia Á Châu, để tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu lần thứ nhất, dự trù diễn ra từ ngày mùng 7 đến ngày 12 tháng 8/1999 tại Hua Hien. Ðại Hội này do Văn Phòng đặc trách về giáo dân của Liên Hội Ðồng Giám Mục Á Châu, đứng ra tổ chức.

Linh Mục Leo Ochoa, dòng Salesien và là tổng phụ trách ngày Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu, cho biết, việc chuẩn bị quan trọng nhất mà ban tổ chức đang xúc tiến là về mặt tinh thần, qua cuộc hành hương cây Thánh Giá, bắt đầu từ tháng 9/1998 năm ngoái. Ðây là một cuộc hành trình của các bạn trẻ Công Giáo Thái Lan với cây Thánh Giá trong tinh thần cầu nguyện và trông cậy nơi Thiên Chúa. Một số người đã chỉ trích việc tổ chức cuộc hành hương với cây Thánh Giá này, trước hết là tốn kém và kế đến là chương trình không có mục tiêu rõ rệt. Một vị Linh Mục đặc trách thừa tác vụ giới trẻ cho biết, những lời chỉ trích này đến từ các Linh Mục, giáo dân và các tổ chức Công Giáo. Tuy nhiên cha Leo Ochoa cho rằng, cần phải tôn trọng giới trẻ và khả năng của họ về mặt tổ chức. Nếu chúng ta tin rằng, giới trẻ là niềm hy vọng của giáo hội và xã hội, thay vì chỉ trích, thì chúng ta nên khích lệ về mặt tinh thần và đóng góp cho các bạn trẻ những ý kiến xây dựng.

Cô Noppamard Saowara, một trong các bạn trẻ trong ban tổ chức chuẩn bị cho ngày Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu, bày tỏ cảm nghĩ rằng những lời chỉ trích như trên là bất công. Các bạn trẻ Công Giáo Thái Lan đã bỏ nhiều công sức và thời giờ để chuẩn bị cho biến cố quan trọng này. Cô Saowara nói như sau: "Ngày Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu là một cơ hội tốt để chúng tôi có dịp quen biết nhau và biết về hoàn cảnh của nhau. Chúng tôi không làm chuyện này cho riêng chúng tôi, nhưng là cho Thiên Chúa. Nếu đây là điều Thiên Chúa muốn thì ngài sẽ tạo cơ hội. Chúng ta chu toàn bổn phận của chúng ta, rồi sự quan phòng của Thiên Chúa sẽ đến". Các vị Giám Mục Thái Lan, luôn cả Ðức Hồng Y Michael Michai Kitbunchu, Tổng Giám Mục Bangkok, đều bày tỏ ủng hộ và gửi sứ điệp khích lệ việc tổ chức ngày Ðại Hội Giới Trẻ Á Châu. Sứ điệp của Ðức Hồng Y Kitbunchu nói rằng, cũng như Chúa Giêsu không bao giờ coi trẻ con hay người trẻ là kẻ bên ngoài, giáo hội cũng thừa nhận vai trò và tầm quan trọng của giới trẻ trong xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page