Các Ðức Giám Mục Trung Phi
lên án
việc khai thác tinh thần bộ tộc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Ðức Giám Mục Trung Phi lên án việc khai thác tinh thần bộ tộc.

Yaounde [Apic 28/07/99] - Giáo hội Công Giáo tại Trung Phi đã cực lực lên án việc khai thác tinh thần bộ tộc trong sinh hoạt chính trị.

Trong một phiên họp tại Yaoundé, thủ đô Cameroun, để thảo luận về những đề tài như hòa bình, an ninh và nhân quyền, các Ðức Giám Mục miền Trung Phi đã than phiền về thái độ đồng lõa của một số tín hữu Kitô trước những hoàn cảnh bất ổn, bất công và tham nhũng. Theo các Ðức Giám Mục Trung Phi, thái độ này hoàn toàn đi ngược lại với phẩm giá và đạo đức Kitô.

Các ngài đã cực lực lên án một số chính trị gia lợi dụng sự khác biệt và tinh thần bộ tộc để củng cố quyền hành. Các ngài cũng tố cáo việc thành lập các nhóm dân quân ngày càng lan rộng. Thường các nhóm này trở thành phiến quân.

Trong tuần lễ nhóm họp tại Yaoundé, từ 18 đến 25/07/99 vừa qua, các Ðức Giám Mục miền Trung Phi cũng đã thành lập nhiều ủy ban như Công Lý và Hòa Bình, giáo dục, phát triển và các dịch vụ xã hội cũng như truyền thông.

Riêng về truyền thông, các ngài đã cực lực phản đối việc xử dụng các phương tiện truyền thông để kích thích hận thù, châm ngòi cho các cuộc xung đột.

Như một gương sáng muốn gởi đến cho các chính phủ, các Ðức Giám Mục miền Trung Phi đã thể hiện được sự quản lý tốt trong mọi qui mô của giáo phận. Các ngài cũng bày tỏ thiện chí muốn đứng ra làm trung gian trong các cuộc xung đột.


Back to Radio Veritas Asia Home Page