Hàng giáo sĩ Phi Châu
trước ngưỡng cửa năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hàng giáo sĩ Phi Châu trước ngưỡng cửa năm 2000.

Abidjan [Apic 28/07/99] - Khoảng 80 Linh Mục miền Tây Phi Châu tham dự một cuộc hội thảo được tổ chức tại Agnama, Cote d'Ivoire với chủ đề "Ðời sống và sứ vụ của Linh Mục Phi Châu trước thềm ngàn năm thứ ba". Cuộc gặp gỡ được tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm thành lập Văn Phòng thường trực của hàng giáo sĩ Phi Châu, cũng như chuẩn bị năm thánh 2000. Ðứng trước những thách đố mà lục địa đang phải đương đầu, các Linh Mục Phi Châu được nhắc nhớ rằng hơn bao giờ hết họ cần phải sống như những chứng nhân đích thực của tình yêu Chúa và loài người.

Trong bài thuyết trình về đề tài "đời sống và sứ vụ của Linh Mục Phi Châu trước thềm ngàn năm thứ ba", Ðức Cha Paul Dacoury - Tabley, Giám Mục Grand Bassam, Cote d'Ivoire, nhắc lại rằng đời sống và sứ vụ của Linh Mục đương nhiên diễn ra trong một không gian và thời gian nhứt định, nhưng bất cứ một sự thay đổi nào cũng luôn giả định một yếu tố trường tồn làm nền tảng cho chính những biến đổi. Sau khi đã nhắc lại những vấn đề và nỗi lo sợ mà lục địa đang gặp, Ðức Cha Dacoury kêu gọi các Linh Mục Phi Châu phải trở thành những chứng nhân đích thực của tình yêu Chúa và loài người.

Các tham dự viên cũng kêu mời giáo dân tích cực hoạt động cho việc thăng tiến con người và sẵn sàng đương đầu với những thách đố mới. Họ cũng xin các Giám Mục của họ tổ chức các khóa thường huấn cho Linh Mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page