Một quỹ truyền giáo
tích góp từ thẻ tín dụng
đang ngày một nhiều thêm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Một quỹ truyền giáo tích góp từ thẻ tín dụng đang ngày một nhiều thêm.

Tin HỒNG KÔNG (UCAN 22-07-99) -- Một quỹ do Thẻ Tín Dụng Truyền Giáo tạo ra đã tăng tới hơn 6,000 Mỹ kim; thẻ này được do một ngân hàng địa phương và Hội Ðồng Trung Ương Giáo Dân Công Giáo Hồng Kông phát hành cách nay bốn tháng. Ngân hàng Wing Lung dành 0,45% từ mỗi lần người ta mua sắm với thẻ tín dụng này để góp vào một quỹ truyền giáo do 15 đại diện của hội đồng giáo dân, các hội đồng giáo xứ và các hội đoàn Công Giáo quản lý. Quỹ này được dành cho các trường học, tổ chức và giáo xứ Công Giáo sử dụng vào việc cổ vũ truyền giáo, đến nay đã có được 48,578 đôla Hồng Kông (khoảng 6,260 Mỹ kim). Cứ ba tháng một lần ngân hàng chuyển số tiền thu được vào quỹ với hai giáo dân làm cố vấn pháp luật và tư vấn về kế toán. Ðến ngày 3-07-99, đã có 5,419 người đăng ký mua thẻ và đã phát hành được 4,535 thẻ. Linh Mục Ferdinand Lok Hung-cheong, linh giám của hội đồng giáo dân, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu (UCA News) ngày 21-07-99 rằng sự hưởng ứng là rất khích lệ. Từ khi được phát hành, thẻ tín dụng Visa đặc biệt đã được giới thiệu với các giáo xứ, nhưng cha Lok cho biết thẻ cũng sẽ được giới thiệu với người Công Giáo và người ngoài Công Giáo tại trường học Công Giáo, bệnh viện và các cơ sở khác nữa. Thẻ in hình năm chiếc bánh và hai con cá do một nhà thiết kế Công Giáo vẽ kiểu nhằm nhắc nhở người sử dụng thẻ rằng những đóng góp nho nhỏ của họ mỗi lần họ mua sắm có thể có tác dụng lâu dài. Hội đồng giáo dân đã đề nghị các tổ chức thương mại do Giáo Hội điều hành nên có chế độ giảm giá cho những người có thẻ, để khuyến khích họ sử dụng thẻ khi mua sắm. Sau khi nghiên cứu dịch vụ của nhiều ngân hàng, hội đồng giáo dân đã chọn ngân hàng Wing Lung, vì ngân hàng này không tính lệ phí hàng năm đối với thẻ này và miễn thủ tục kê khai thu nhập đối với giáo sĩ và tu sĩ đăng ký mua thẻ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page