ÐTC Gioan Phaolô II
gởi sứ điệp mừng dòng Claret
được thành lập 150 năm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II gởi sứ điệp mừng dòng Claret được thành lập 150 năm.

Tin Roma (VIS 15/07/99): Dòng "Nam Tử Truyền Giáo của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria", hay còn được gọi cách thông thường là Dòng CLARET, vì do thánh Antôn Maria Claret thành lập ngày 16 tháng 7 năm 1849, cách đây 150 năm, vừa công bố sứ điệp của ÐTC Gioan Phaolô II gởi cho cha Aquilino Bocos Merino, bề trên tổng quyền của dòng, nhân dịp mừng dòng được thành lập cách nay 150 năm.

Sứ điệp đã được ÐTC Gioan Phaolô II ký gởi ngày 12 tháng 6/1999, Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria. Trong sứ điệp ÐTC nhắc đến lúc Thánh nhân Antôn Maria Claret quy tụ năm Linh Mục trẻ, để thành lập cộng đoàn đầu tiên của dòng, vào ngày 16 tháng 7 năm 1849, tại Ðại Chủng Viện VIC ở Tây Ban Nha. ÐTC cũng nhắc lại rằng sức mạnh của Thánh Antôn Maria Claret, Ðấng sáng lập dòng, là chính "Lời Chúa, được sống thực hành và được rao giảng như là sứ điệp mang ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người". Thánh Claret đã phổ biến Lời Chúa qua những ấn phẩm, những bài giáo lý và giảng dạy.

Nhắc đến biến cố dòng mừng 150 năm thành lập, ÐTC cho biết như sau:

"Vượt qua được những giới hạn nhân sự và địa lý, anh em mừng kỷ niệm 150 năm thành lập và hiện diện khắp nơi trên thế giới. Trong công tác chu toàn công việc rao giảng Tin Mừng, anh em hãy là men của sự hiệp nhất và tình huynh đệ."

Ngoài ra, ÐTC còn nhận định như sau: "Ðứng trước những thách đố của công việc rao giảng Tin Mừng trong tương lai, các tu sĩ Claret, nhất là những ai dấn thân trong việc nghiên cứu thần học, giảng dạy, và huấn giáo, được mời gọi sống một cách trung thành sự hiệp thông giáo hội, với tâm trí và con tim hoàn toàn tuân phục quyền giáo huấn của Giáo Hội, vừa đồng thời làm chứng cho tâm tình được gọi là "cảm nghiệm cùng với giáo hội", sống hiệp thông với Giáo Hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page