Giáo Hội tăng cường
kiểm duyệt các ấn phẩm của Giáo Hội
và trên Mạng Internet

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội tăng cường kiểm duyệt các ấn phẩm của Giáo Hội và trên Mạng Internet.

Tin SEOUL (UCAN 6/07/99) -- Ủy ban tín lý của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Hàn Quốc đã tái khẳng định vai trò của ủy ban trong việc kiểm tra các ấn phẩm của Giáo Hội và mở rộng quyền kiểm duyệt, kể cả các đĩa CD-ROM và việc xuất bản trên mạng Internet. Cuộc họp tháng 6/1999 vừa qua, của tám vị kiểm duyệt sách báo giáo phận và mười thành viên của Ủy Ban Tín Lý Ðức Tin của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Nam Hàn đã yêu cầu các nhà xuất bản và các chủ bút Công Giáo phải cẩn thận hơn. Các quan chức của Giáo Hội cho rằng các tạp chí và báo Công Giáo ngày càng đưa những bài viết và quảng cáo làm tổn hại tới đức tin, và một số ấn phẩm của các nhà xuất bản của giáo dân, dòng tu và hội đoàn đạo đức có vấn đề, chẳng hạn như quá nhấn mạnh đến một hình thức đạo đức nào đó. Các vị cũng ghi nhận rằng một số điều sai lạc liên quan tới đức tin đã được phổ biến qua các phương tiện truyền thông như Internet, CD-ROM, băng ghi hình và băng ghi âm, và nhất trí phải huấn luyện tốt hơn các giám đốc của các phương tiện truyền thông liên quan tới Giáo Hội, kể cả nhóm Công Giáo hoạt động trên mạng thông tin Internet.

Ông Peter Choi Hong-woon, tổng biên tập tờ "Tuần Báo Tin Tức và Dân Chúng", đã nói với hãng tin Công Giáo Á Châu hôm ngày mùng 2/07/99 rằng, ông hiểu quyết định tăng cường kiểm duyệt trong Giáo Hội, là để bảo vệ đức tin. Ông nói thêm: "Nhưng vấn đề là ở chỗ phạm trù kiểm duyệt có nội dung quá rộng; vậy nên giới hạn sự kiểm duyệt về mặt tín lý của Giáo Hội mà thôi." Ông Choi mới được bầu làm chủ tịch phân hội Hàn Quốc của Hiệp Hội báo chí Công Giáo quốc tế (UCIP).

Linh Mục Andrew Kim Jeong-soo, người kiểm duyệt sách báo của giáo phận Pusan, nói với hãng tin Công Giáo Á Châu ngày 30-06-99 rằng: cuộc họp ngày 17-06-99 đã khẳng định rằng các ấn phẩm không được Giáo Hội chuẩn y có thể có ảnh hưởng xấu trên người Công Giáo. Tuy nhiên, ngài nói cơ chế kiểm duyệt "đang được xem xét ", bởi vì "không dễ đánh giá có bao nhiêu ấn phẩm chưa được chuẩn y." Những người tham dự cuộc họp đã quyết định sẽ họp chung mỗi năm hai lần nhằm giúp những người phụ trách khâu kiểm duyệt của Giáo Hội vì họ có thể gặp khó khăn khi làm nhiệm vụ của họ. Theo giáo luật (khoản 822-832), các mục tử có quyền và bổn phận kiểm tra các phương tiện truyền thông xã hội của người Công Giáo trong lĩnh vực đức tin và luân lý sao cho các phương tiện này không có ảnh hưởng xấu đối với giáo dân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page