ÐTGM Jean Louis Tauran
từ Cuba trở về Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran từ Cuba trở về Roma.

 Vatican - 04.12.99 - Sau 5 ngày viếng thăm La Havana, thủ đô Cuba, Ðức TGM Jean Louis Tauran, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã trở về Roma sáng thứ Bẩy 04.12.99.

 Ðức Tổng Giám Mục đến La Havana, thủ đô Cuba để dự Hội Nghị về Tông Huấn "Giáo Hội tại Mỹ Châu", do Hội Ðồng Giám Mục nước này tổ chức, với sự tham dự của nhiều vị giáo sĩ cấp cao, chuyên viên và giáo dân... đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, cách riêng từ các nước Châu Mỹ. Tông huấn là thành quả của Khóa Họp khoáng đại Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ, được triệu tập vào cuối năm 1997 tại Vatican, và được ÐTC công bố cuối tháng Giêng năm nay (1999) tại Ðền Thánh Ðức Bà Guadalupe bên Mexico. Trong chuyến viếng thăm Cuba, Ngoại Trưởng Tòa Thánh đã gặp nhiều nhân vật quan trọng trong Chính Phủ và sau cùng đã được chính Chủ Tịch Fidel Castro tiếp trong hai tiếng rưỡi đồng hồ. Sau cuộc tiếp kiến, Ðức Tổng Giám Mục tuyên bố với giới báo chí: "Cuộc thảo luận với Chủ Tịch Nhà Nước Cuba rất tích cực. Chúng tôi đã nhắc lại cho Cuba những nguyên tắc điều hành các mối quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước và tôi tin rằng tất cả chúng tôi đã hiểu sứ điệp này". Ðức Tổng Giám Mục nói thêm: "Ðối với tôi, chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cuba không chấm dứt, hiện còn tiếp tục. Chúng ta nên tránh việc nói đến chuyến viếng thăm lịch sử này như thể nói đến một giai đoạn đã kết thúc. Trái lại chuyến viếng thăm này là một giai đoạn được mở ra. Còn rất nhiều sự cần hoàn thiện mỗi ngày và chúng tôi đang tiến trên con đường tốt đẹp". Ngoại trưởng Tòa Thánh cho biết: ngài rất xảm động về sức sống mạnh mẽ của Giáo Hội tại Cuba. Ðây là một Cộng Ðồng rất sốt sắng. Trong cuộc gặp gỡ Chủ Tịch Nhà Nước, Vị đại diện ngoại giao Tòa Thánh cho biết: cả hai bên đã cứu xét nhiều vần đề quốc tế; đồng thời ngài cũng công nhận rằng các mối quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước trở nên tốt đẹp hơn và vì thế, có thể tiếp tục với thiện chí, để tiến trên con đường này. Ðức Tổng Giám Mục ước mong rằng: Lễ nghi Mở Cửa Thánh Ðêm Lễ Giáng sinh được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình của Cuba. Nên nhớ lại: Từ hồi cách mạng, Lễ Giáng Sinh bị bãi bỏ tại Cuba; nhưng năm 1997, theo lời thỉnh cầu của ÐTC, Chủ tịch Fidel Castro đã tuyên bố: Ngày lễ Giáng sinh năm 1997 là ngày lễ nghỉ trong toàn quốc. Sau chuyến viếng thăm của ÐTC, Chủ Tịch đã ký Sắc Lệnh công nhận từ nay trở đi, Lễ Giáng Sinh là Ngày Lễ quốc gia đối với các tín hữu Kitô cũng như đối với bất cứ công dân nào trong nước. Vị đại diện ngoại giao Tòa Thánh cũng loan báo: Trong thời gian gần đây, ÐTC sẽ tiếp Bộ Trưởng Ngoại Cộng Hòa Cuba tại Vatican. Trong những ngày Ðức Tổng Giám Mục viếng thăm Cuba, tại Vatican ÐTC đã tiếp Tân Ðại Sứ Cuba trình thư ủy nhiệm. Nên nhớ lại: Từ năm 1959, chế độ cộng sản lên nắm chính quyền tại Cuba đã không lúc nào đoạn tuyệt ngoại giao với Tòa Thánh. Tháng Chín năm 1997, Chủ Tịch Fidel Castro, trong lúc đến Roma tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh về Thực Phẩm và về cứu đói trên thế giới, do FAO tổ chức, đã viếng thăm Vatican và thảo luận với ÐTC về chuyến viếng thăm. Sau cuộc gặp gỡ này, Ðức Gioan Phaolô II đã viếng thăm Cuba trong 5 ngày, từ 21-26 tháng Giêng năm 1998.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page