Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Cuba
trình thư ủy nhiệm lên ÐTC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Cuba trình thư ủy nhiệm lên ÐTC.

 Vatican - 02.12.99 - Sáng thứ Năm 02.12.99, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Cuba, Tiến Sĩ Isidoro Gomez Santos, trình thư ủy nhiệm. Trong diễn văn chào mừng Tân đại sứ, một lần nữa ÐTC nhắc lại điều mà ngài đã nói lên trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Cuba cách đây gần hai năm: "Thế giới hãy mở rộng cửa đón nhận Cuba và Cuba hãy mở rộng cửa đón nhận thế giới". Diễn văn của ÐTC đọc trước Vị Ðại Diện ngoại giao Cuba thật là một diễn văn đầy tinh thần cởi mở và đối thoại: Sự cởi mở và đối thoại này cũng đã được Tân Ðại Sứ nhắc đến trong dịp trình thư ủy nhiệm. Ông cho biết: đây là một dấn thân của Chính Phủ Cuba, cách riêng trong lãnh vực Y Tế và giáo dục, nhưng còn cả trong tinh thần hiếu khách của dân tộc Cuba và ước mong liên lỉ tiến đến tự do dân chủ. Nhắc lại những dấn thân của Chính phủ Cuba do nhà ngoại giao nêu lên, ÐTC nhấn mạnh rằng: Ðây là những điểm tạo nên căn cước của một quốc gia và cần phải cỗ võ một cách quyết liệt.

 ÐTC nói: "Một bầu khí hòa dịu và tín nhiệm, trong đó các quyền căn bản của con người, tín ngưỡng hay vô tín ngưỡng, được tôn trọng, là điều thiết yếu, và cũng để Cuba có thể "chiếm lại được tính cách đáng tin trong Cộng Ðồng Quốc Tế". Nói đến đây, ÐTC còn nhắc thêm rằng: sự nghèo khổ vật chất và tinh thần có thể do những căn cớ sau đây: những chênh lệch bất công, những giới hạn tự do căn bản, việc không tôn trọng nhân vị và sự thất vọng của người dân ... Ðức Gioan Phaolô II quả quyết : Không một quốc gia nào có thể sống một mình được và "Cuba không thể thấy mình bị mất đi những giây liên kết với các dân tộc khác, bởi vì những mối quan hệ này cần thiết cho một sự phát triển lành mạnh về kinh tế, xã hội và văn hóa. Trong chiều hướng này, hy vọng rằng Cuba gặp được trong Cộng Ðồng quốc tế sự ủng hộ và viện trợ tài chánh để vuợt qua cách tương xứng những nhu cầu của hiện tại. ÐTC nói thêm rằng: Con đường tiến này sẽ dễ dàng hơn, nếu, về phía mình, Cuba tiếp tục cổ võ những khoảng rộng cho sự tự do và tham dự của tất cả mọi người dân, được mời gọi cộng tác trong việc xây dựng xã hội. Giáo Hội Công Giáo tại Cuba, về phần mình, trước hết muốn trở nên sứ giả của tình yêu thương, của công lý, của hòa giải và của hòa bình, bằng cách đem đến cho mọi nguời sứ điệp của Chúa Giêsu, Tin Mừng, trong một môi trường của tự do tôn giáo đích thực. Về mối quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước Cuba, ÐTC nhấn mạnh rằng: cần phải cổ võ hơn nữa một việc đối thoại xây dựng và liên tục, bằng việc luôn luôn sống trong một bầu khí của việc tôn trọng nhau và thân mật, để mưu ích nhiều hơn nữa cho cộng đồng quốc gia. Việc phát triển các mối quan hệ thường xuyên hơn, chắc chắn sẽ giúp cho việc hòa hợp, tiến bộ và công ích của mọi người, không phân biệt ai cả. ÐTC còn nói thêm: Tòa Thánh sẽ không ngừng lên tiếng bênh vực công bình và cuộc chung sống hòa bình giữa các quốc gia và các dân tộc, việc bảo đảm quyền tự trị, để dân tộc Cuba cũng như mỗi một con người hay mỗi một quốc gia, hiện đang tìm kiếm chân lý, đang hoạt động để tiến lên và đang mong ước sống hòa thuận, hòa bình , có thể nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Trong phần cuối diễn văn, ÐTC nhắc lại lời ngài đã nói lên cách mạnh mẽ ngay từ đầu Triều Giáo Hoàng của ngài rằng: "Anh chị em đừng sợ hãi! Hãy mở rộng cửa, hãy mở tung các cửa ra cho Chúa Kitô", và nay vào cuối thế kỷ và ngàn năm này, ngài muốn thêm lời này: "Không một người nào, không một thể chế nào, không một ý thức hệ nào ... được quyền gây cản trở, để cho mỗi một người có thể mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Kitô".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page