ÐTGM giáo phận Calcutta
tuyên bố trên đài Vatican
về việc làm án phong Chân Phước
cho Mẹ Têrêsa

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục giáo phận Calcutta tuyên bố trên đài Vatican về việc làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa.

Vatican - 02.03.99 - ÐTC ban phép cho Ðức Tổng Giám Mục Giáo Phận Calcutta khởi sự việc làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa, không cần chờ cho đủ 5 năm kể từ khi qua đời, theo như luật chung công bố năm năm 1983. Mẹ Têrêsa qua đời ngày 15.09 năm 1997. Công việc làm án phong Chân Phước này có thể không khó khăn lắm, vì chính Ðức Tổng Giám Mục DíSouza đã được biết rõ hai phép lạ xẩy đến do lời bầu cử của Mẹ Têrêsa. Sau đây là lời tuyên bố của Ðức Tổng Giám Mục Calcutta trên đài Vatican qua đường điện thoại, như sau:

"Tại đây ở Calcutta này, tất cả chúng tôi vui mừng đến cực độ, vì ÐTC đã cho phép khởi sự việc làm án phong Chân Phước cho Mẹ Têrêsa. Tôi nghĩ rằng đây là một bước rất quan trọng và là một dấu hiệu lớn lao về sự tín nhiệm nơi con người và nơi linh đạo lạ lùng của Mẹ Têrêsa đáng yêu mến của chúng tôi. Tôi không có chỉ dẫn nào liên hệ đến thì giờ cần thiết. Nhưng tôi hy vọng rằng, xét đến ý nghĩa riêng biệt của Ðại Toàn Xá năm 2000 và sự lưu ý cách riêng của ÐTC về Ðại Toàn Xá đặc biệt này, ngài sẽ cứu xét nố đặc biệt của Mẹ Têrêsa. Mẹ là dấu hiệu của hy vọng và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa các người nghèo khổ vào cuối thế kỷ 20 này. Và hôm nay đây chúng tôi nghĩ rằng: việc công nhận ơn đặc biệt này mà Chúa ban cho Mẹ Têrêsa, sẽ giúp rất nhiều tất cả những ai muốn tiếp tục công việc của Mẹ và những ai chuẩn bị đối phó với các thách đố của Ngàn Năm tới đây. Do đó, chúng tôi hy vọng và chúng tôi nghĩ rằng: rất có thể trong Năm Thánh 2000, ÐTC sẽ sẵn sàng ban cho chúng ta ơn huệ của việc tôn phong Mẹ Têresa lên bậc Chân Phước.


Back to Radio Veritas Asia Home Page