Về hiện tình
Giáo Hội tại Hoa Kỳ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Về hiện tình Giáo Hội tại Hoa Kỳ.

Trong lúc Ðức Cha Gioan B. Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục giáo phận Saigon đang viếng thăm nhiều Cộng Ðồng Công Giáo Hoa Kỳ và trong lúc có tin một Phái Ðoàn của Giáo Hội Hoa Kỳ sẽ viếng thăm Việt Nam, chúng ta thử nhìn vào hiện tình của Giáo Hội bạn, một Giáo Hội sống trong những hoàn cảnh khác hẳn Giáo Hội tại Việt Nam. Tuy vậy, cái nhìn này rất có thể giúp chúng ta rút kinh nghiệm cho tương lai. Theo Niên Giám chính thức của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ được công bố trong những tuần vừa qua, chúng ta thấy hai khía cạnh rất rõ ràng: tiêu cực và tích cực.

Về khía cạnh tiêu cực: có việc giảm sút con số nhân viên mục vụ. Các Linh Mục giáo phận giảm từ 31,657 xuống còn 31,370 vị, tức kém đi 287 vị, không kể 7,800 vị không còn hoạt động mục vụ nữa vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do tuổi tác. Con số Linh Mục dòng cũng giảm bớt, tuy ít hơn, từ 15,925 xuống còn 15,829 vị. Nhưng con số giảm bớt rõ ràng và đáng lo ngại hơn cả là giới nữ tu: trong năm 1998, tại Hoa Kỳ có 85,412 nữ tu, nay con số này giảm xuống 84,034 (mất đi 1,378 vị trong một năm). Về việc lãnh các bí tích: năm 1998 có 289,000 đôi tân hôn lãnh bí tích Hôn Phối trong nhà thờ theo lễ nghi Công Giáo; năm 1999, con số trên đây giảm xuống còn 273,700. Số trẻ em sinh ra được rửa tội là: 1,013,437 em, sánh với năm 1998, giảm mất 27 ngàn.

Về khía cạnh tích cực: chúng ta có thể ghi nhận những điểm sau đây: Trong khi con số các Linh Mục triều, Linh Mục dòng và Nữ Tu bị giảm bớt, thì con số các Thầy Sáu vĩnh viễn tăng từ 12,247 lên tới 12,625 thầy - Con số trẻ em lãnh bí tích rửa tội giảm bớt, nhưng con số người lớn xin vào đạo và lãnh phép rửa tội lại gia tăng lên đến 171,393 người, tức thêm 10 ngàn người, sánh với con số của năm 1998; Việc giảm bớt nhân sự mục vụ và sa sút việc thực hành đạo, cũng ảnh hưởng nhiều đến các cơ cấu của Giáo Hội. Từ 1998 đến 1999, đã có 44 giáo xứ, 4 trung tâm mục vụ, 15 bệnh viện và hai Ðại Học Công Giáo phải đóng cửa. Nên nhớ: các tổ chức từ thiện, y tế và giáo dục của Giáo Hội Công Giáo có uy tín lớn lao trong xã hội Hoa Kỳ. Dù có nhiều cơ sở phải đóng cửa, tại các bệnh viện và tại các trường học, con số bệnh nhân và học sinh, sinh viên vẫn gia tăng. Giáo Hội Hoa Kỳ là một Giáo Hội hùng mạnh: hùng mạnh về con số, sánh với các Giáo Hội Kitô khác trong nước. Giáo Hội Tin Lành, tuy có con số cao hơn gấp đôi, (chiếm khoảng 47% trong số khoảng 260 triệu dân cư toàn quốc) , nhưng lại chia thành nhiều Giáo Hội khác nhau, không có sự thống nhất như Giáo Hội Công Giáo, là Giáo Hội chỉ chiếm khoảng 21% dân số, tức khoảng 55 triệu người Công Giáo, được chia thành 21 Giáo Tỉnh; hùng mạnh về tổ chức, về nhân sự, và về tài chánh.

Về tài chánh, Giáo Hội Hoa Kỳ vẫn chiếm hàng đầu trong việc giúp đỡ Giáo Hội trung ương và các tổ chức từ thiện bác ái Công Giáo trên cả thế giới. Ai cũng nhận thấy rằng: người Công Giáo Hoa Kỳ, dưới sự hướng dẫn của các vị chủ chăn, ý thức về trách nhiệm chung trong toàn thể Giáo Hội. Tuy nhiên vì sống trong lòng xã hội hướng về tiêu thụ, vật chất, trước những tiến bộ khoa học và kỹ thuật... giáo hội Công Giáo Hoa Kỳ không thể không bị ảnh hưởng. Những sa đọa về luân lý, việc giảm bớt ơn kêu gọi, sự lãnh đạm tôn giáo, việc sa sút trong việc thực hành đạo, khinh thường giá trị truyền thống cao quí, không tôn trọng sự sống con người... đã và đang gây hại không ít, cách riêng cho giới trẻ.

Nhiều người Công Giáo Việt Nam bỏ quê hương ra đi, hiện đang sống trên đất Hoa Kỳ, với mục đích rất cao thượng: để giữ vững đức tin cho mình và cho con cái. Nhưng lý tuởng này ngày nay, nếu không bị mất hẳn, thì cũng bị lu mờ nhiều. Tình trạng nầy khác hẳn với hiện trạng tại Việt Nam; Giáo Hội tại Việt Nam vẫn có nhiều ơn kêu gọi Linh Mục, tu dòng. Ðây cũng là điều rất đáng mừng, vì trong gia đình, các cha mẹ biết giáo dục con cái về đạo đức. Tại Việt Nam, số người Công Giáo dự Thánh Lễ các ngày Chúa Nhật còn rất cao, cả các ngày trong tuần nữa. Ðây cũng là một điều đáng vui mừng. Nhưng, tình trạng tốt đẹp này còn kéo dài cho tới lúc nào? Trong các bài nói chuyện tại Hòa Kỳ trong những ngày này, phái đoàn của Ðức Tổng Giám Mục Saigon có cho biết mấy con số rất đáng lo ngại, như nạn phá thai, nạn ma túy... Ngày nay Truyền Hình và Thông Tin Ðiện Tử Internet xâm nhập vào các gia đình, thôn quê cũng như thành thị. Nhiều gia đình không còn nghĩ đến việc đọc kinh chung nữa. Ðây là một báo nguy, vì đức tin có thể sẽ bị lạc mất dần dần; xa Chúa, xa đạo, chạy theo vật chất, thú vui... là những cám dỗ trầm trọng. Có người ngồi trước Truyền Hình nhiều giờ, nhưng lại không kiếm được mỗi ngày 15 phút để chăm sóc cho tinh thần đạo đức. Cứ đà này, việc xa đạo, bỏ đạo, có thể là một nguy cơ rất đáng lo sợ cho Giáo Hội tại Việt Nam trong hiện tại và nhất là trong tương lai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page