Giáo hội Công Giáo Ðức
sắp cho xuất bản
Cuốn Martyrologium Germanicum
(Hạnh các vị Tử Ðạo Ðức)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo hội Công Giáo Ðức sắp cho xuất bản Cuốn Martyrologium Germanicum (Hạnh các vị Tử Ðạo Ðức).

Tin Ðức Quốc (Mainz, báo Jesus, tháng 7/1999) - Nguyệt san Jesus số phát hành tháng 7/1999 loan tin rằng: Giáo hội Công Giáo Ðức sắp cho xuất bản Cuốn Hạnh các Vị Tử Ðạo Ðức (Martyrologium Germanicum), đã bị giết chết vì sự thù ghét đạo, thù ghét đức tin Công Giáo, dưới thời nhà độc tài Aldolf Hitler. Hiện nay chưa biết rõ con số các vị Tử Ðạo được ghi trong Cuốn Hạnh Tử Ðạo này là bao nhiêu, nhưng theo nguồn tin chắc chắn, thì có 200 Linh Mục triều và dòng và hơn 100 Giáo Dân. Trong danh sách các Vị Tử đạo này có hai người giáo dân đã được làm án phong Chân Phước: đó là nhà báo Fritz Michael Gerlich, Tin Lành, trở lại Công Giáo, và giám đốc báo có tên gọi là "Con Ðường" (Der Weg) bị giết chết tại Dachau và Nicolaus Gros, biên tập viên của tờ "người canh giữ Ketteler" (Ketteler Watch), bị xử tử trong nhà giam Plotzensee. Ðức Cha Karl Lehmann, Giám Mục giáo phận Mainz, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Ðức, trong khi trình bày ấn bản thứ ba của tập sách có tựa đề là "Các Linh Mục dưới chế độ khủng khiếp của Hitler", đã tuyên bố như sau: Các người Công Giáo bị Chế độ Ðức Quốc Xã điều tra, có thể lên đến khoảng trên 12 ngàn người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page