Bộ Giáo Lý Ðức Tin
công bố chỉ thị cấm hai Tu Sĩ bên Hoa Kỳ
không được hoạt động mục vụ
cho những người đồng tính luyến ái

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bộ Giáo Lý Ðức Tin công bố chỉ thị cấm hai Tu Sĩ bên Hoa Kỳ không được hoạt động mục vụ cho những người đồng tính luyến ái.

Tin Roma (Apic 13/07/99 và Zenit 13/07/99): Thứ Ba 13 tháng 7/1999, Bộ Giáo Lý Ðức Tin, với sự phê chuẩn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã công bố một chỉ thị nói rõ rằng lập trường giáo lý của Nữ Tu Jeannine GRAMICK và của Cha Robert Nugent đối với việc đồng tính luyến ái, là không còn phù hợp với giáo lý của giáo hội Công Giáo nữa; và do đó chỉ thị của Bộ Giáo Lý Ðức Tin cấm hai tu sĩ nầy không được thi hành công tác mục vụ nơi những người đồng tính luyến ái nữa.

Ðược biết Nữ Tu Jeannine GRAMICK và Linh Mục Robert NUGENT đã hoạt động mục vụ cho những người đồng tính luyến ái, từ hơn 20 năm qua. Năm 1977, hai tu sĩ nầy đã thành lập một tổ chức, gọi là "Tác Vụ Theo Lối Mới", trong lãnh thổ của Tổng Giáo Phận Washington, Hoa Kỳ, với mục đích là "cỗ võ sự công bằng và hòa giải giữa những người Công Giáo đồng tính luyến ái và cộng đồng Công Giáo". Nữ Tu GRAMICK và Cha Robert NUGENT đã viết chung một tập sách có tựa đề là: "Xây Dựng Những Chiếc Cầu: thực trạng của những người đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, và giáo hội Công Giáo". Tập sách đã được xuất bản năm 1992. Ngoài ra, hai tu sĩ nầy còn phát hành một tuyển tập có tựa đề là: "Những tiếng nói của Hy Vọng, tuyển tập những bài viết tích cực của giới Công Giáo và những vấn đề của những người đồng tính luyến ái".

Chỉ Thị của Bộ Giáo Lý Ðức Tin còn ghi rõ lịch sử những lần can thiệp trước đây của các Giám Mục Hoa Kỳ và của bộ Giáo Lý Ðức Tin, để yêu cầu hai tu sĩ nói trên kiểm điểm lại lập trường của mình về vấn đề được nêu ra. Tòa Thánh cũng đã thành lập một Ủy Ban, để nghiên cứu những lập trường của hai tu sĩ nầy đối với vấn đề được nêu ra. Từ đó đã có nhiều trao đổi giữa Bộ GiáoLý Ðức Tin và hai tu sĩ. Ðặc biệt tháng 8 năm 1998 vừa qua, hai tu sĩ đã được Bộ mời về Roma để giải thích; nhưng hai tu sĩ không thay đổi, không sửa lại những lập trường đã có về việc đồng tính luyến ái.

Vì thế Bộ Giáo Lý Ðức Tin muốn công khai ra chỉ thị cho mọi người biết rằng giáo lý của hai tu sĩ nói trên không phù hợp với giáo lý Công Giáo, và rằng hai tu sĩ nầy bị cấm không được thi hành tác vụ mục vụ đối với những người đồng tính luyến ái, và cũng không được bầu vào những chức vụ có trách nhiệm trong dòng tu của họ. Bộ giáo lý Ðức Tin giải thích thêm như sau:

"Vì lợi ích của các tín hữu, Bộ cần phải tuyên bố cho mọi người biết rằng lập trường giáo lý của hai vị về việc đồng tính luyến ái không còn phù hợp với giáo lý Công Giáo nữa." Dĩ nhiên, Nữ Tu GRAMICK và cha Robert Nugent có quyền nói và viết những gì họ nghĩ. Nhưng hai vị không thể nào nói dối với dân chúng rằng lập trường giáo lý của hai vị, còn đúng với giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page