Công việc chuẩn bị
Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47
sẽ được tổ chức tại Roma
vào tháng 6 năm 2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Công việc chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể quốc tế thứ 47, sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 6 năm 2000.

Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 47 sẽ được tổ chức trong Năm Ðại Toàn Xá tại Roma, thủ đô Giáo Hội, từ ngày 18 đến 25 tháng 6 năm 2000. Ðây là Ðại Hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức tại Roma lần thứ ba. Lần thứ nhất năm 1905 và lần thứ hai năm 1922. Nhưng lần thứ ba này có một tính cách quan trọng đặc biệt, vì được ghi vào trong số các cuộc cử hành long trọng của Năm Ðại Toàn Xá 2000. Vì thế, trong Tông Thư "Ngàn Năm thứ ba", ÐTC gọi năm Toàn Xá này là năm "đặc biệt có tính cách Thánh Thể". Cha Ferdinand Pratzner, Thư ký Ủy Ban Tòa Thánh về Ðại Hội Thánh Thể quốc tế, có trụ sở ở Roma, tuyên bố: "Ðại Hội Thánh Thể thực sự là thời gian dừng lại trong cầu nguyện và trong suy tư, chung quanh giá trị nền tảng của Thánh Thể đối với đời sống Kitô và công việc rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội".

Nội qui của Ủy Ban Tòa Thánh về Ðại Hội Thánh Thể quốc tế nói rõ như sau: Mục đích là làm cách nào để các tín hữu hiểu biết nhiều hơn mãi, yêu mến và tôn thờ, phục vụ Chúa Giêsu trong Mầu Nhiệm Thánh Thể. Vì thế công việc chuẩn bị, theo ước muốn của ÐTC, phải liên hệ đến từng Giáo Phận, từng Giáo Xứ, các cộng đồng Nam, Nữ Tu Sĩ và các Phong Trào, Hội Ðoàn Giáo Hội. Do đó, việc tham dự vào các lễ nghi của Tuần Ðại Hội Thánh Thể ở Roma thuộc về tất cả Dân Chúa. Cha Pratzner giải thích: Ðây không phải là một Ðại Hội Thánh Thể của các chuyên viên, các nhà thần học, nhưng là Ðại Hội với mục đích làm cho mọi người trở lại yêu mến Bí Tích Thánh Thể, trung tâm đời sống Giáo Hội. Ðiểm nòng cốt là sự phát triển của Dân Chúa trong tính cách toàn thể địa cầu. Nhìn trong viễn tượng nầy, các vấn đề của các chuyên viên và các nhà thần học là những vấn đề phụ thuộc.

Công việc giáo huấn về Mầu Nhiệm Thánh Thể, vì thế, nắm giữ một vai trò rất quan trọng. Mọi người, cách riêng các vị có trách nhiệm về giáo huấn, đều được mời gọi dấn thân tối đa, để đem đến một đà thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong giai đoạn chuẩn bị này. Các vị còn có nhiệm vụ nuôi dưỡng trong các cộng đồng tín hữu "một sự tham dự càng ngày càng gia tăng vào đời sống phụng vụ": vì đời sống phụng vụ đưa đến việc đón nhận và suy tư Lời Chúa, đưa đến việc hiến dâng bản thân và đưa đến ý nghĩa huynh đệ của cộng đồng, nhưng không quên thực hiện các công việc từ thiện bác ái xã hội, như ÐTC đã nói với các đại biểu của các quốc gia tham dự Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 45 tại Thành Phố Sevilla, bên Tây Ban Nha, vào năm 1993.

Về công việc chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể năm 2000, các Hội Ðồng Giám Mục trên thế giới đã khởi sự công việc chuẩn bị từ năm 1997, nghĩa là ngay sau Ðại Hội Thánh Thể lần thứ 46 vừa qua, tại Wroclaw, Ba Lan. Cha Pratzner nói: "Việc chuẩn bị Ðại Hội Thánh Thể bắt đầu cùng với những năm chuẩn bị Ðại Toàn Xá, bằng những Ðại Hội Thánh Thể quốc gia, trên cấp bậc giáo xứ, liên giáo xứ và giáo phận. Cho tới lúc này đã có những đại hội Thánh Thể quốc gia tại các nước sau đây: Ghana, Tanzania, Colombia, Mexico, Uruguay, Canada, Philippines, Ấn Ðộ, Malaysia, Sri Lanka, Australia, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Sudan, Ái Nhĩ Lan, Ðức, Hungari. Tại nước Ý, công việc chuẩn bị đã được khởi sự bằng Ðại Hội Thánh Thể quốc gia tại Bologna năm 1997, với sự hiện diện của ÐTC trong những ngày bế mạc. Cũng trong bối cảnh chuẩn bị này, tháng 9/1999 tới đây tại Loreto, có Ðại Hội của Hội Thánh Thể. Ngoài ra, còn có nhiều sáng kiến khác của các Ðại Học Tòa Thánh tại Roma: từ 27 đến 28 tháng 4 năm 2000, Ðại Hội thần học tại Ðại Học Lateranense ---- từ 20 đến 21 tháng 6/2000, Ðại hội về "Khuôn mặt của Chúa Kitô và Thánh Thể" tại Ðại Học Urbaniana. Và tại Trung Tâm Giáo Phận Roma về Khoa Nghiên Cứu "Khăn Liệm Xác", có cuộc Triển Lãm về đề tài: "Thân Thể đã được trao ra và Máu đã đổ ra": Thánh Thể và Khăn Liệm Xác. Rồi cũng tháng Sáu năm 2000, sẽ có một Ðại Hội mục vụ do các cộng đoàn nam nữ tu sĩ thuộc Dòng Kính Máu cực trọng Chúa và do người giáo dân thuộc Hiệp Hội "Máu Thánh Chúa Kitô" tổ chức.

Ðể thêm vào các sáng kiến trên đây, ngoài chính việc tổ chức của Ðại Hội Thánh Thể, trong đó Giáo Phận Roma nắm giữ vai trò chính yếu vì Ðại Hội được tổ chức tại Thủ Ðô Giáo Hội, thì đề tài về hiệp nhất các tín hữu Kitô luôn luôn được đề cao. Trong Chúa Kitô, trong Nhiệm Thể của Người, là Giáo Hội duy nhất, tất cả mọi người, không phân biệt, được mời gọi tiến đến sự hiệp thông chung. Dấu hiệu cụ thể của sự dấn thân liên lỉ về cầu nguyện và về chia sẻ, đạt tới điểm cao trong Ðại Hội Thánh Thể ở Roma, là việc tổ chức lại và mở rộng thêm trạm Y Tế của Tổ Chức Từ Thiện Caritas, tại địa điểm kế bên Nhà Ga Trung Ương của Roma.

Cũng nên nhớ lại rằng: Từø năm 1981, Ðại Hội Thánh Thể quốc tế được tổ chức cứ 4 năm một lần. Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 43 tại Nairobi, thủ đô Kenya, năm 1985; lần thứ 44, tại Seoul, thủ đô Nam Hàn, năm 1989; lần thứ 45, tại Sevilla, Tây Ban Nha, năm 1993; và lần thứ 46 tại Wroclaw, Ba Lan, năm 1997. Như vậy, Ðại Hội Thánh Thể quốc tế 47 đáng lẽ được tổ chức vào năm 2001. Nhưng ÐTC đã muốn tổ chức trước một năm, trong chính Năm Ðại Toàn Xá 2000 và tại Roma, trung tâm Giáo Hội. Năm này là năm đưa Giáo Hội vào Ngàn Năm thứ ba của lịch sử cứu chuộc. Và chính ÐTC đã ấn định đề tài học hỏi và suy tư như sau: "Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của thế giới, Bánh cho đời sống mới".


Back to Radio Veritas Asia Home Page