Ðền Thờ Thánh Phêrô
không cần thánh hiến lại
sau vụ tự sát xẩy ra trong đó

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðền Thờ Thánh Phêrô không cần thánh hiến lại, sau vụ tự sát xẩy ra trong đó.

Vatican - 27.08.99 - Trái với những tin do báo chí và đài truyền thanh, truyền hình loan đi, Ðền Thờ Thánh Phêrô không cần thánh hiến lại sau vụ tự sát của một người đàn ông già, xẩy ra hôm chiều thứ Năm (26.08.99) bên cạnh Bàn Thờ trong Ðền Thánh Phêrô.

Chiều thứ Sáu 27/08/99 lúc 5 giờ, việc cử hành thánh lễ xám hối, xin ơn tha thứ tội lỗi là đủ. Ðây là lời tuyên bố của phát ngôn viên Tòa Thánh, Tiến Sĩ Navarro Valls. Ông nói thêm: Thánh lễ vẫn cử hành lúc 17 giờ hằng ngày tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, sẽ có tính cách đền tạ về sự việc đã xẩy ra.

Thánh lễ đền tạ và xin ơn tha thứ, do Cha Sở Ðền Thờ Thánh Phêrô chủ sự, có những đặc điểm sau đây: làm phép nước thánh và sau đó vị chủ tế rẩy cho các tín hữu tham dự thánh lễ và nơi đã xây ra vụ tự sát. Các bài đọc và các lời cầu nguyện có tính cách hoàn toàn sám hối, khẩn xin ơn tha thứ về hành động đã xẩy ra. Hành động này - theo nguồn tin Vatican - làm ô uế nơi thánh, nhưng không làm mất tính cách thánh thiêng của Ðền Thờ đã được thánh hiến.

Khoản Giáo Luật 1211 nói rõ rằng: Những nơi thánh bị coi như bị ô uế, nếu trong đó xảy ra những hành động thóa mạ nặng nề. Ðức Hồng Y Vincenzo Fagiolo, nhà luật học nỗi tiếng, giải thích khoản luật này trên Ðài Phát Thanh Vatican như sau: Trước hết phải cứu xét xem thực sự có một việc thóa mạ hay không. Việc phê phán về sự nặng nề của việc xẩy ra có tính cách thóa mạ hay không, là việc thuộc thẩm quyền Vị Bản Quyền địa phương. Và trong trường hợp vừa xảy ra trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, việc nầy thuộc thẩm quyền Ðức Hồng Y đứng đầu Ðền Thờ, tức là Ðức Hồng Y Virgilio Noe . Khi Ðấng Bản Quyền xét thấy hành động xẩy ra có tính cách thóa mạ nặng nề đối với sự thánh thiêng của đền thờ, thì lúc đó phải làm việc đền tạ với lễ nghi sám hối. Ðây không phải là việc tái thánh hiến. Khoản luật không nhắc đến, chỉ nói đến tính cách khách quan của sự việc; tính cách này phải được phê phán là thóa mạ hay không bởi Ðấng Bản Quyền.

Ðức Hồng Y giải thích "lễ nghi đền tạ" là gì? - Ðây là những lễ nghi sám hối, lễ nghi biểu lộ sự đau dớn của cộng đồng Giáo Hội đối với cử chỉ đã làm; đây là những lễ nghi khẩn xin Chúa tha thứ và khẩn xin lòng thương xót của Người đối việc đã xẩy ra. Vì thế các lễ nghi này khẩn xin ơn thánh và phép lành của Chúa cho dân Công Giáo ăn năn về những cử chỉ đã xẩy ra; dù dân Công Giáo không trực tiếp liên lụy vào hành động đáng tiếc kia, nhưng cảm thấy sự đau đớn đối với việc làm ô uế Nhà Chúa, tức nhà thờ, Ðền Thờ, nơi các tín hữu tụ họp để cử hành các lễ nghi phụng vụ thánh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page