Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định

về đặc tính và hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định về đặc tính và hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 08-07-2024) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher tái khẳng định tầm quan trọng của việc "xây dựng những nhịp cầu giữa các dân nước, và tiến bước trên con đường đối thoại", đứng trước những xung đột đang xâu xé nhiều nơi trên thế giới.

Ðức Tổng bày tỏ lập trường trên đây, trong bài thuyết trình hôm mùng 05 tháng Bảy năm 2024, tại Học viện Ngoại giao ở Pasay City, thuộc vùng thủ đô Manila của Philippines, nhân dịp kết thúc năm ngày viếng thăm tại nước này. Ðức Tổng giám mục nói: "Ðứng trước những xung đột trong một thế giới đang chịu một "thế chiến thứ III từng mảnh", đứng trước cuộc chạy đua võ trang, đe dọa hạt nhân, nạn khủng bố, "điều thiết yếu là hiểu rằng phòng vệ không phải chỉ là vấn đề sức mạnh quân sự, nhưng cũng là hỗ trợ các tổ chức và thăng tiến các hiệp định giữa các dân nước".

Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại lời Ðức Thánh cha Phanxicô, theo đó nói về chiến thắng hay chiến bại bây giờ không phải là điều thực tiễn. Ðúng hơn, cần thiết lập một trật tự mới mẻ và công chính, vượt lên trên những chia rẽ và nhắm đến sự nhìn nhận phẩm giá con người. Thực vậy, đó cũng là lối tiếp cận ngoại giao của Tòa Thánh, với nhiệm vụ trở thành "một dấu chỉ hy vọng", mang đặc tính "trung lập tích cực": sự trung lập này, thay vì theo đuổi quyền lực hoặc sự thống trị, nó ăn rễ sâu trong các nguyên tắc dành ưu tiên cho an sinh của toàn thể nhân loại, nâng đỡ phẩm giá con người và hỗ trợ một nền hòa bình lâu bền", đồng thời bảo vệ công ích, tình liên đới và sự phụ đới (sussidiarietà) giữa các quốc gia".

Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng xác quyết rằng "Tòa Thánh là một tác nhân xuyên quốc gia quan trọng và là một thẩm quyền tinh thần có chủ quyền và độc lập, thực thi hoạt động ngoại giao như một "quyền bính mềm mỏng" (soft power), tin tưởng nơi sự thuyết phục tinh thần và sự lãnh đạo về luân lý đạo đức, với mục đích thăng tiến công lý, hòa bình và tình liên đới trên bình diện quốc tế. Tòa Thánh cũng là người trung gian đáng tin cậy, độc lập với các liên minh và các khối chính trị. Vì thế, Tòa Thánh có thể kiến tạo những nhịp cầu tại những nơi mà những người khác chỉ thấy có những chia rẽ không thể vượt qua nổi".

Trong bài thuyết trình, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nói đến vai trò của Ðức Thánh cha Phanxicô, sự dấn thân liên lỉ của ngài trong việc bảo vệ các quyền con người, phát triển toàn diện con người, chăm sóc căn nhà chung, bảo vệ hòa bình và sự bất bạo động. Các hoạt động đó biến ngài thành một "tác nhân hàng đầu" trong ngành ngoại giao Tòa Thánh, vốn ăn rễ sâu nơi sự cởi mở chân thành và dựa trên đức bác ái.

(Vatican News 7-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page