Kết thúc cuộc họp mặt

các tuyên úy quân đội thế giới

 

Kết thúc cuộc họp mặt các tuyên úy quân đội thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 08-07-2024) - Hôm mùng 04 tháng Bảy năm 2024, cuộc họp mặt các vị tuyên úy quân đội quốc tế đã kết thúc, sau nhiều ngày tiến hành tại Vienne, thủ đô Áo, do sáng kiến và lời mời Ðức cha Werner Freisteller, Giám mục Giáo hạt quân đội Áo.

Trong những ngày họp mặt, các tham dự viên đã bàn về vai trò của việc mục vụ quân nhân trong quân đội, quốc gia và xã hội, cũng như những sáng kiến nhân dịp Năm Thánh 2025.

Cuộc gặp gỡ này cũng nhắm chuẩn bị cho cuộc hành hương quốc tế của các binh sĩ, cảnh sát và các nhân viên an ninh, nhân dịp Năm Thánh 2025 ở Roma.

Trong Năm Thánh 2025, sẽ có những buổi lễ và sinh hoạt cho các giới khác nhau đến hành hương. Các buổi lễ dành cho các quân nhân nam nữ, cảnh sát và an ninh đã được ấn định trong hai ngày 08 và 09 tháng Hai năm 2025, trong đó có thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Tham dự cuộc gặp gỡ các vị tuyên úy quân đội, ngoài các linh mục tuyên úy, còn có tám giám mục phụ trách các giáo hạt quân đội, trong đó có Ðức Tổng giám mục Timothy Broglio, Tổng giám mục Giáo phận quân đội Mỹ, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này. Các vị khác đến từ các nước Ý, Pháp, Anh, Hòa Lan, Peru, Slovak và Nam Phi. Còn các linh mục tuyên úy đến từ bảy quốc gia, cùng với Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các quân nhân Công giáo, cũng gọi là Tông đồ quân đội quốc tế.

(KAP 5-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page