Dòng Ngôi Lời

có tân Bề trên Tổng quyền

 

Dòng Ngôi Lời có tân Bề trên Tổng quyền.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 07-07-2024) - Lần đầu Dòng Ngôi Lời có một người Mỹ châu Latinh, đó là cha Anselmo Ricardo Ribeiro, người Brazil.

Cha Ribeiro đã được Tổng hội thứ 19 của dòng ở trung tâm Nemi, gần Roma, bầu chọn hôm mùng 05 tháng Chín năm 2024, với nhiệm kỳ sáu năm, cho tới năm 2030, kế nghiệm cha Paulus Budi Kleden, mới được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Giáo phận Ende, bên Indonesia.

Cha Franz Helm, người Áo, một trong các điều hợp viên của Tổng hội, cho biết cha Anselmo Ribeiro từng là Bề trên Tỉnh dòng Ngôi Lời Bắc Brazil, trước khi được bầu làm Tổng cố vấn của dòng. Cha hoạt động mạnh trong lãnh vực truyền thông. Dòng do cha Arnold Janssen, thừa sai người Ðức, thành lập năm 1875 tại thành phố Steyl, bên Hòa Lan. Năm 2025 dòng sẽ mừng kỷ niệm 150 năm thành lập.

Dòng Ngôi Lời hiện nay là dòng nam đông thứ bảy trong Giáo hội Công giáo, với gần 5,800 tu sĩ, trong đó khoảng 1,000 tu sĩ đang ở trong giai đoạn huấn luyện. Hơn một nửa số tu sĩ của dòng là người Á châu. Dòng hoạt động tại 1,336 nhà, tại gần 80 nước trên thế giới, dấn thân trong các lãnh vực mục vụ, giáo dục, y tế, tông đồ Kinh thánh, truyền thông, công lý và hòa bình, bảo tồn công trình tạo dựng.

Tỉnh Dòng Ngôi Lời tại Việt Nam hiện có khoảng 200 linh mục, tu sĩ. Từ Tỉnh dòng Việt Nam, có 100 linh mục được sai đi làm việc truyền giáo tại nước ngoài.

Tổng tu nghị Dòng Ngôi Lời sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng Bảy năm 2024.

(Tổng hợp 5-7-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page