Hơn 85,000 tín hữu tham dự Ðàng Thánh giá

tại Ðền thánh Thương Xót ở Ba Lan

 

Hơn 85,000 tín hữu tham dự Ðàng Thánh giá tại Ðền thánh Thương Xót ở Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Krakow (RVA News 31-03-2024) - Thứ Sáu Tuần thánh, ngày 29 tháng Ba năm 2024, hơn 85,000 tín hữu hành hương đã tham dự buổi đi Ðàng Thánh giá, tại Trung tâm hành hương Ðền thánh Thương Khó và Mẹ Maria Kalwaria Zebrzydowska.

Ðền thánh này là một trong những nơi hành hương được kính viếng nhiều nhất tại Ba Lan, có từ thế kỷ XVII và cách Cracovia 33 cây số, do các cha Dòng Phanxicô đảm trách. Lúc sinh thời, thánh Gioan Phaolô II vẫn thường đến hành hương tại đây. Năm 1999, Ðền thánh được Unesco ghi vào trong danh sách các gia sản của thế giới.

Trong bài giảng nhân dịp này, Ðức cha Chrzaszcz, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Cracovia, nhấn mạnh rằng: "khi chúng ta đứng dưới chân thánh giá, chúng ta thấy đó là một dấu chỉ lớn lao về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, nhưng cũng là triệu chứng sự bất công và cả sự dửng dưng nữa".

'Trong thời đại ngày nay, sự dửng dưng lãnh đạm này trở thành tiêu chuẩn hành động đối với nhiều người. Người ta nghĩ: tốt hơn không nên đứng về phía nào, để ta có một cuộc sống yên hàn. Nếu có ai bị phán xét bất công hoặc bị xã hội kết án tử, thì chẳng liên hệ gì đến tôi, điều quan trọng là người ta đừng ác cảm với tôi. Nhưng thập giá là một lời mời gọi liên đới, săn sóc những người thiếu thốn nhất, đấu tranh cho công bằng xã hội. Xét cho cùng, Chúa Giêsu không chịu chết trên thánh giá cho Ngài, bất quan tâm đến dân chúng. Trái lại, Chúa chết cho dân". Ðức cha ghi nhận rằng khi mà sự dửng dưng trở thành tiêu chuẩn hành động thì thập giá của Chúa bị mất đi ý nghĩa.

Sau buổi đi Ðàng Thánh giá, Mình Thánh Chúa được rước ra nhà thờ Chúa Giêsu chịu đóng đinh cạnh đó, để các tín hữu cầu nguyện cho đến cuộc rước kiệu Chúa Phục sinh, vào sáng Chúa nhật, ngày 31 tháng Ba n8m 2024.

(Ekai.pl 30-3-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page