Ðức Thánh cha tiếp Ðại hội toàn thể

của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích

 

Ðức Thánh cha tiếp Ðại hội toàn thể của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 10-02-2024) - Trong buổi tiếp kiến Ðại hội của Bộ Phụng tự và Kỷ luật bí tích, sáng mùng 08 tháng Hai năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi đẩy mạnh việc huấn luyện cho các thừa tác viên thánh chức và giáo dân về phụng vụ, vốn là tột đỉnh của đời sống Kitô và là nòng cốt việc cải tổ Giáo hội.

Tham dự Ðại hội này, từ ngày 06 đến ngày 09 tháng Hai năm 2024, có gần 20 hồng y và hơn 10 giám mục thành viên, cùng với một số vị cố vấn của Bộ. Chủ đề của những ngày họp là: "Các con hãy đi chuẩn bị lễ Vượt Qua cho chúng ta. Những tiến trình huấn luyện phụng vụ cho các thừa tác viên thánh chức và giáo dân".

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc đến hướng đi của việc cải tổ do Công đồng chung Vatican II đề ra trong Hiến chế "Sacrosanctum Concilium", Thánh Công đồng, về phụng vụ, được Công đồng chung Vatican II công bố cách đây 60 năm, Ðức Thánh cha kêu gọi sự cộng tác giữa Bộ Phụng tự, với Bộ Giáo dục Công giáo và Bộ các dòng tu để huấn luyện phụng vụ cho các chủng sinh, tu sĩ, để mỗi bộ đóng góp phần đặc thù của mình, làm sao để việc đào tạo các thừa tác viên thánh chức luôn có đặc tính phụng vụ-khôn ngoan, trong học trình thần học cũng như trong kinh nghiệm sống của các chủng viện".

Ngoài ra, "cũng cần nghĩ đến những hành trình mới để huấn luyện cho dân Chúa về phụng vụ, bắt đầu từ các cộng đoàn họp nhau vào Chúa nhật, cũng như trong các lễ dọc theo năm phụng vụ. Ðây là những cơ hội cụ thể đầu tiên để huấn luyện giáo dân về phụng vụ. Tiếp đến là trong các dịp lễ bổn mạng hoặc cử hành các bí tích khai tâm Kitô giáo, trong những dịp đó có đông đảo hơn các tín hữu tham dự, và nếu được chuẩn bị kỹ lưỡng, những cơ hội đó có thể giúp dân chúng tái khám phá và đào sâu ý nghĩa việc cử hành mầu nhiệm cứu độ ngày nay".

(Vatican News 8-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page