Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Âu châu

họp tại Budapest

 

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo Âu châu họp tại Budapest.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 09-02-2024) - Trong những ngày này, từ mùng 05 đến mùng 09 tháng Hai năm 2024, cuộc gặp gỡ của 24 vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo tại các nước Âu châu đang tiến hành tại Budapest, thủ đô Hungary.

Cha Antony Chantry, Giám đốc các Hội này tại Anh quốc cho biết mục đích là để chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi và nâng đỡ nhau trong sứ mạng chung là khuyến khích tinh thần truyền giáo trên toàn Âu châu. Cha cũng là điều hợp viên của Hội tại đại lục này. Cha Remis Tete, Giám đốc hội tại Hungary đã đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ.

Ngày 06 tháng Hai năm 2024, Ðức Tổng giám mục Michael Wallace Banach, Sứ thần Tòa Thánh tại Budapest, và Ðức cha Veres András, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, đã đến chào thăm và khích lệ các tham dự viên.

Cùng ngày 06 tháng Hai năm 2024, Ðức Tổng giám mục Emilio Nappa, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trên thế giới, đã trình bày về truyền giáo và tính hiệp hành được thực hiện bằng những bước cụ thể để tái loan báo Tin mừng tại Âu châu. Dựa vào Tông huấn "Evangelii Gaudium", Niềm vui Tin mừng, của Ðức Thánh cha Phanxicô để trình bày về sứ mạng truyền giáo và vai trò của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Âu châu. Ngài đề nghị tổ chức theo các nhóm ngôn ngữ các sinh hoạt linh hoạt và huấn luyện về truyền giáo, nhất là tại những phần đất "lạnh lùng" đối với đức tin.

Ngày 07 tháng Hai năm 2024, cha Tadeusz Nowak, Tổng thư ký Hội truyền bá đức tin, đã trình bày về hoạt động của hội này.

Trong số các diễn giả tại cuộc gặp gỡ, cũng có cha Tôma Nguyễn Ðình Anh Nhuệ, Tổng thư ký Liên hiệp Truyền giáo, một cơ quan có nhiệm vụ động viên tinh thần truyền giáo của giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân.

(Fides 7-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page