Hội đồng Giám mục Ðức

kêu gọi chính phủ cấp giấy cư trú

 

Hội đồng Giám mục Ðức kêu gọi chính phủ cấp giấy cư trú.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Koeln (RVA News 08-02-2024) - Hội đồng Giám mục Ðức kêu gọi chính phủ Liên bang cấp giấy cư trú cho các nạn nhân nạn buôn người tại nước này để họ có một viễn tượng cuộc sống chắc chắn. Chỉ như thế, các nạn nhân ấy mới thoát được vòng tay của những kẻ buôn người.

Ðức cha Ansgar Puff, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Koeln, Chủ tịch nhóm làm việc thuộc Hội đồng Giám mục Ðức, chống nạn buôn người, đã tuyên bố như trên hôm 07 tháng Hai năm 2024, Nhân ngày Thế giới chống nạn buôn người.

Ðức cha Puff nói rằng: "Sự ổn định và an ninh cho các nạn nhân bị buôn bán chỉ có thể đạt được nếu họ được chính phủ cấp giấy cư trú, bất luận họ có sẵn sàng làm chứng trong một vụ tố tụng hình sự hay không". Ðức cha cũng nói rằng những cải tiến về vấn đề này đã được công bố trong thỏa thuận giữa các đảng cầm quyền và nay cần phải thi hành.

Ðức cha Puff hy vọng có sự tiến triển như thế trên bình diện Liên hiệp Âu châu. Nghị viện và Hội đồng Âu châu, hồi tháng Giêng năm 2023, cũng đã thỏa thuận bổ túc đường hướng chung đối với nạn buôn người. Ðường hướng này nay được nới rộng tới việc nhận con nuôi bất hợp pháp, cưỡng bách kết hôn, mang thai mướn, như những hình thức bóc lột. Ngoài ra, từ nay một người có thể bị trừng phạt nếu họ trả tiền cho các dịch vụ khi biết rằng việc làm này hỗ trợ nạn buôn người.

(KNA 7-2-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page