Ðức Hồng y Zuppi:

"Có nhiều trẻ em Ucraina bị bắt đưa sang Nga

được trở về nước"

 

Ðức Hồng y Zuppi: "Có nhiều trẻ em Ucraina bị bắt đưa sang Nga được trở về nước".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 20-11-2023) - Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, từng được Ðức Thánh cha Phanxicô ủy thác nhiệm vụ liên lạc với chính phủ Ucraina và Nga để góp phần làm cho tình hình lắng dịu giữa hai bên, cho biết có nhiều trẻ em Ucraina bị bắt đưa sang Nga và đã được trở về nước, nhưng hiện thời, không thể tỏ ra điều này.

Trong số những vấn đề được ủy thác cho Ðức Hồng y Zuppi cũng có việc can thiệp với Nga để hồi hương các trẻ em Ucraina.

Hôm 12 tháng Mười Một năm 2023, Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, than rằng: "Cho đến nay chúng tôi không đạt được kết quả nào [về vấn đề hồi hương các trẻ em]".

Hôm 16 tháng Mười Một năm 2023, Ðức Hồng y Zuppi đã được nữ ký giả Lilli Gruber mời lên tiếng trong chương trình "Otto e mezzo" (Tám giờ rưỡi) (Ðài La7), về các trẻ em Ucraina bị chính quyền Tổng thống Nga, ông Putin bắt đi và những kết quả của sứ vụ của Ðức Hồng y về vấn đề này trong sáu tháng qua. Ðược các ký giả hỏi về vấn đề này, "có trẻ em nào trở về hay không?", Ðức Hồng y Zuppi đáp: "Có nhiều em. Nhiều lập trường đã được làm sáng tỏ, và cũng có vài cố gắng được khởi sự để tìm lại các gia đình liên hệ".

Ðức Hồng y cho biết: "Ðối với Nga thì các trẻ em ấy không bị giữ như tù nhân, nhưng người Ucraina thì nói các em bị giữ làm tù nhân... Vấn đề là tìm được, và giao các em lại cho các gia đình nguyên thủy. Ðó thực sự là vấn đề. Ðó là vấn đề mà hai chính quyền đang làm việc một cách rất chậm chạp".

(Sismografo 18-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page