Ðức Thánh cha tiếp

các thành viên Nhà thuốc Vatican

 

Ðức Thánh cha tiếp các thành viên Nhà thuốc Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-09-2023) - Sáng hôm 18 tháng Chín năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến các tu huynh Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, các dược sĩ và nhân viên Nhà thuốc tây Vatican, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập nhà thuốc này.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, có Ðức Hồng y Vergez, Chủ tịch Phủ Thống đốc Vatican, nữ tu Raffaella Petrini, Tổng thư ký, và cha Tổng quyền Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, cùng với Hội đồng cố vấn, tu huynh Thomas Binish, người Ấn Ðộ, Giám đốc Nhà thuốc tây, các tu huynh của dòng, cùng với khoảng 80 dược sĩ và đông đảo các nhân viên.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha nhắc lại lịch sử một thế kỷ rưỡi của nhà thuốc, bắt đầu từ Ðức Giáo hoàng Grêgôriô XVI, vốn là một đan sĩ Biển Ðức Camaldolese ở Ý, ý thức rõ tầm quan trọng của nhà thuốc cạnh Ðan viện, nên đã ủy thác cho Dòng bệnh viện Gioan Thiên Chúa nhiệm vụ thành lập Nhà thuốc tây Vatican.

Ðức Thánh cha ca ngợi lịch sử phục vụ của Nhà thuốc tây này, đặc biệt trong thời nhóm họp Công đồng chung Vatican II. Mỗi sáng, tại nhà thuốc này, có đầy các giám mục thuộc mọi quốc tịch, đến mua thuốc, trong khi một nhóm nhỏ các tu sĩ tìm cách đáp ứng yêu cầu của các vị, qua các thứ tiếng khác nhau. Hai tu sĩ y tá khác hiện diện tại trạm cứu cấp, cùng với một bác sĩ và hai người khiêng cáng, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp.

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Ngày nay, Nhà thuốc tây Vatican không những đáp ứng nhu cầu của các nhân viên Tòa Thánh, nhưng cả những người ở bên ngoài, khi họ đến tìm mua những thứ thuốc không có tại Ý".

Ðức Thánh cha cũng cám ơn lòng tận tụy phục vụ của các tu sĩ Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, các cộng tác viên giáo dân, các dược sĩ và nhân viên, những người làm việc trong kho thuốc và mọi người cộng tác và công việc này. Ðức Thánh cha không quên khích lệ họ thông truyền lòng can đảm và sự gần gũi cho những khách hàng. Ðức Thánh cha cám ơn tất cả các dược sĩ vì tinh thần phục vụ và nhắn nhủ rằng: "công việc của anh chị em không phải là một nghề, nhưng là một sứ mạng... Hãy có nhiều kiên nhẫn, và nhớ rằng kiên nhẫn là trắc nghiệm quyết định về tình yêu. Và sau cùng, tôi có một lời khuyên nhỏ về tinh thần: thỉnh thoảng anh chị em hãy ngước mắt nhìn Thánh giá Chúa chịu đóng đinh, hướng nhìn Thiên Chúa bị thương tích. Việc phục vụ của anh chị em dành cho bệnh nhân chính là phục vụ dành cho Chúa. Thật là đẹp khi kín múc từ vị Bác Sĩ thiên quốc sự kiên nhẫn và lòng từ ái, không biết mệt mỏi".

(Rei 19-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page