Tổng thống Hàn Quốc

gửi đặc sứ tới Vatican

 

Tổng thống Hàn Quốc gửi đặc sứ tới Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Seoul (RVA News 16-09-2023) - Tổng thống Doãn Tích Duyệt, Yoon Suk Yeol, của Hàn Quốc, gửi đặc sứ tới Tòa Thánh trong tuần này để đánh dấu 60 năm, thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh.

Hôm 13 tháng Chín năm 2023, Phủ Tổng thống cho biết ông Kang Seung-kyoo, Cố vấn đặc biệt của Tổng thống về xã hội dân sự, sẽ viếng thăm Tòa Thánh, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng Chín năm 2023 và bày tỏ lòng biết ơn đặc biệt của Hàn Quốc đối với Tòa Thánh, đã gửi một phái đoàn ngoại giao đến Hàn Quốc, sau khi nước này được giải phóng khỏi chế độ thuộc địa của Nhật Bản.

Ông Kang cũng cám ơn Tòa Thánh vì đã giúp chính phủ Hàn Quốc được sự nhìn nhận của Ðại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, như chính phủ hợp pháp hồi năm 1948 và vì lòng quý mến đối với Nam Hàn trong lễ khánh thành tượng thánh Anrê Kim Ðại Kiến (Kim Tae-gon, 1821-1846), linh mục Công giáo đầu tiên của Hàn Quốc, tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Trong cuộc viếng thăm, đặc sứ của Tổng thống cũng sẽ gặp Ðức Hồng y Lazzaro Du Hưng Thực (You Heung-sik), Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và tham dự thánh lễ kỷ niệm lễ đặt tượng, cũng như bày tỏ những lời cầu chúc của Hàn Quốc củng cố những quan hệ thân hữu và cộng tác với Tòa Thánh.

(en.yna.co.kr 13-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page