Ðức Thánh cha phê chuẩn

việc du nhập phó tế vĩnh viễn tại Philippines

 

Ðức Thánh cha phê chuẩn việc du nhập phó tế vĩnh viễn tại Philippines.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-09-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã phê chuẩn việc du nhập chức phó tế vĩnh viễn tại Philippines, một tháng sau khi Hội đồng Giám mục nước này thỉnh cầu.

Trong thư đề ngày 17 tháng Tám năm 2023, gửi Hội đồng Giám mục Philippines, Ðức Tổng giám mục Edgar Pena Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh thông báo sự phê chuẩn của Ðức Thánh cha và mô tả quyết định của các giám mục là "một sáng kiến cao thượng vì thiện ích dân thánh của Thiên Chúa tại Philippines".

Các giám mục nước này bắt đầu thảo luận về việc du nhập chức phó tế vĩnh viễn, trong đại hội hồi tháng Giêng năm 2023 và đã thông qua đề nghị trong khóa họp hồi tháng Bảy năm 2023. Ngày 25 tháng Bảy năm 2023, thư thỉnh nguyện của Hội đồng Giám mục Philippines được gửi về Tòa Thánh và nhấn mạnh rằng "Các phó tế sẽ là men loan báo Tin mừng, đặc biệt cho những người sống ngoài lề xã hội, không những về phương diện địa lý, nhưng cả về mặt xã hội và mục vụ vì tình trạng thiếu linh mục".

Ðức cha Pablo Virgilio David, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, nhận xét rằng đoàn sủng đặc biệt của phó tế ít được các tín hữu Công giáo Philippines đánh giá cao, vì chức này chỉ được coi là một giai đoạn chuyển tiếp để tiến lên chức linh mục. Vì thế, "Việc tái lập chức phó tế vĩnh viễn tại Philippines sẽ càng đẩy mạnh hơn sự dấn thân của các tín hữu giáo dân trong xã hội."

Hội đồng Giám mục Philippines sẽ thiết lập chương trình đào tạo các phó tế vĩnh viễn, xác định các điều kiện, tuổi tác, thời gian huấn luyện, v.v.

(Licas.news 13-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page