Giáo hội Công giáo Cameroon

vui mừng vì một người con là "Ðấng đáng kính"

 

Giáo hội Công giáo Cameroon vui mừng vì một người con là "Ðấng đáng kính".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Edéa (RVA News 26-05-2023) - Giáo hội Công giáo tại Cameroon bên Phi châu vui mừng vì một người con tại đất nước được Giáo hội nhìn nhận là "Ðấng đáng kính".

Ðó là linh mục Simon Mpecke, quen gọi là Baba Simon, vị linh mục đã rong ruổi trên miền núi ở bắc Cameroon trong thập niên 1960 và 1970 để loan báo Tin mừng và chia sẻ cuộc sống của những người nghèo, các bệnh nhân, và những người bị áp bức, đặc biệt là với sắc dân Kirdi, là nhân dân không bị Hồi giáo hóa ở một vùng có đa số dân theo đạo này.

Cha Simon Mpecke đã được Bộ Phong thánh, với sự chấp thuận của Ðức Thánh cha, công bố sắc lệnh hôm 20 tháng Năm năm 2023, nhìn nhận cha đã thực hiện các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng, và với sắc lệnh này, cha được nhìn nhận là "Ðấng đáng kính".

Cha Simon Mpecke đã loan báo Tin mừng cho sắc dân Kirdi, cho đến tận miền duyên hải, cụ thể là trong lãnh thổ Giáo phận Edéa, nơi cha được an táng.

Tin về việc công bố sắc lệnh này trùng vào ngày lễ Quốc khánh của Cameroon, là niềm vui rất lớn, đặc biệt tại Giáo phận Edea. Tại Tòa giám mục, trước các văn phòng giáo phận, người ta đặt một bia đá lớn tưởng niệm Baba Simon. Niềm vui cũng được bày tỏ tại làng Batombé, nơi sinh trưởng của cha Simon, và cả trong Giáo phận Maroua-Mokolo, là giáo phận đã đứng ra làm đơn xin phong chân phước cho cha.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức cha Jean-Bosco Ntep, Giám mục Giáo phận Edea, cho biết tất cả các tín hữu Kitô và tín hữu ở Cameroon "đều vui mừng vì biết một trong những người con của Giáo hội chúng tôi được được vinh dự ấy. Ðiều này cũng có nghĩa là, trong cuộc sống bình thường, chúng ta cũng có thể được Chúa Cha toàn năng nhìn nhận và tưởng thưởng, khi nói theo các nhân đức của Chúa Giêsu".

Ðức cha Ntep kể rằng: "Tôi chỉ gặp Baba Simon một hai lần. Lần đầu tôi ở Chủng viện Bone Pupa, cha ghé chào thăm chúng tôi, khi từ Marouna về... Cha đã gặp khó khăn với chính quyền. Họ cáo buộc cha quá nhiệt thành trong việc bảo vệ những người dân Kirdi, chống lại sự thống trị của Hồi giáo. Baba Simon cũng rất vui tính, thỉnh thoảng nói đùa và cười vui. Lần thứ hai tôi gặp cha, khi họ đưa cha từ Âu châu trở về nhà xứ ở Edea, cha bị bệnh. Hai ngày sau thì cha qua đời".

Ðức cha Ntep cho biết mình được vinh dự là hội viên Hội các Linh mục Jesus Caritas, do cha Simon thành lập tại Cameroon, nhờ đó Ðức cha được biết về tiểu sử của cha. Theo Ðức cha, sự nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Simon Mpecke là một khích lệ cho các tín hữu Kitô Phi châu và Cameroon, rằng hãy trung thành với lời thưa "xin vâng" với Chúa và với đức tin. Ngày nay, đang có những vu khống Kitô giáo, do nhiều trào lưu tư tưởng: họ cáo buộc Giáo hội về những điều sai trái ở Phi châu, như chế độ nô lệ, thực dân, v.v. và họ cho rằng "đức tin chỉ là một cái cớ để lừa dối người Phi châu". Trái ngược với thái độ ấy, cha Simon Mpecke là một tông đồ đối thoại giữa Kitô giáo và các tôn giáo truyền thống của Phi châu. Các tôn giáo truyền thống ở đây có liên hệ với Kitô giáo, theo mức độ nhìn nhận Thiên Chúa là Ðấng lâu đời nhất, vĩ đại nhất" ...

(Vatican News 24-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page