Phúc chiếu của Ðức Thánh cha

về Tổng kiểm toán khi Tòa Thánh trống tòa

 

Phúc chiếu của Ðức Thánh cha về Tổng kiểm toán khi Tòa Thánh trống tòa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-05-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã ban hành Phúc chiếu quy định rằng vị Tổng kiểm toán của Tòa Thánh vẫn tiếp tục thi hành phận sự kiểm soát, trong thời gian Tòa Thánh trống ngôi Giáo hoàng.

Ngài quyết định như trên trong buổi tiếp kiến ngày 24 tháng Tư năm 2023, dành cho Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Ðức Hồng y thông báo hôm thứ Tư, ngày 24 tháng Năm năm 2023.

Ðức Thánh cha đưa ra quyết định trên đây để minh định điều không được nói đến trong Tông hiến mới "Praedicate Evangelium", Các con hãy loan báo Tin mừng, công bố ngày 19 tháng Ba năm 2022, về giáo triều Roma.

Trong thời kỳ Tòa Thánh trống tòa, tức là từ khi Ðức Giáo hoàng qua đời cho đến khi Mật nghị Hồng y bầu được Ðức Giáo hoàng mới, tất cả các Bộ trưởng của Tòa Thánh đều ngưng chức, và vị Tổng thư ký điều hành công việc bình thường của mỗi bộ. Ðiều này cũng được áp dụng cho Viện kiểm toán của Tòa Thánh và Phúc chiếu của Ðức Thánh cha qui định vị Tổng thư ký của Viện kiểm toán sẽ hoạt động dưới quyền điều động của Ðức Hồng y nhiếp chính, hiện nay là Ðức Hồng y Kevin Farrell, người Ailen có quốc tịch Mỹ, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Trong thời kỳ trống tòa, cùng với Ðức Hồng y Niên trưởng Hồng y đoàn, ngài sẽ là một trong những nhân vật quan trọng nhất tại Tòa Thánh.

Phúc chiếu của Ðức Thánh cha có hiệu lực ngay từ ngày công bố, ngày 24 tháng Năm năm 2023.

Viện Tổng kiểm toán được Ðức Thánh cha Phanxicô điều chỉnh lại hồi năm 2014 và từ năm 2017, do ông Alessandro Cassinis Righini, một chuyên gia người Ý về kinh tế và tài chánh, đảm trách. Viện này kiểm điểm kế toán, kết toán chi thu ngân sách của mọi cơ quan của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican, và nếu thấy những gì sai trái sẽ báo cho Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh và nhà chức trách tư pháp của Tòa Thánh.

Viện Tổng kiểm toán cũng tiếp tục thi hành nhiệm vụ là cơ quan chống tham nhũng, theo hiệp ước Mérida, có hiệu lực tại Vatican từ ngày 19 tháng Mười năm 2016.

(Vatican News 24-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page