Công giáo Ba Lan cử hành ngày cầu nguyện

cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc

 

Công giáo Ba Lan cử hành ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 24-05-2023) - Các tín hữu Công giáo Ba Lan cử hành ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, theo truyền thống từ mười hai năm nay, như Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI kêu gọi hồi năm 2007, trùng vào ngày 24 tháng Năm mỗi năm, là lễ kính Ðức Mẹ Phù Hộ các tín hữu Kitô, được tôn kính đặc biệt tại Ðền thánh Ðức Mẹ Xà Sơn (Sheshan), gần Thượng Hải.

Thánh lễ được cử hành lúc 6 giờ chiều, thứ Tư 24 tháng Năm năm 2023, tại Vương cung thánh đường Thánh Giá ở thủ đô Varsava và do cha Jacek Gniadek, Dòng Ngôi Lời, Chủ tịch Hội Sinicum tổ chức. Hội này chuyên cổ võ cộng tác giữa Giáo hội tại Trung Quốc và Ba Lan, thăng tiến tình liên đới với dân tộc Trung Quốc, đặc biệt trong lãnh vực văn hóa, tôn giáo và giáo dục.

Sau thánh lễ, đã có cuộc gặp gỡ và trao đổi về hoạt động của hội Sinicum.

(Ekai 23-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page