Ủy ban Công giáo và Anh giáo

nhóm tại đảo Cipro

 

Ủy ban Công giáo và Anh giáo nhóm tại đảo Cipro.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

CiproLarnaca (RVA News 23-05-2023) - Ủy ban Quốc tế Ðối thoại giữa Anh giáo và Công giáo đã nhóm họp toàn thể, từ ngày 07 đến ngày 15 tháng Năm năm 2023, tại Larnaca trên đảo Cipro.

Khóa họp này diễn ra trong khuôn khổ giai đoạn thứ ba đối thoại đại kết giữa hai khối Giáo hội. Tham dự khóa họp, có tất cả các thành viên của Ủy ban cùng với các chuyên gia và nhân viên của Văn phòng Liên hiệp Anh giáo ở Luân Ðôn và Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô của Tòa Thánh.

Khóa họp tập trung vào phần hai của sứ mạng được ủy thác, tức là sự thẩm định trong tư cách là Giáo hội địa phương, miền và hoàn vũ về giáo huấn đúng trong lãnh vực luân lý của hai khối Giáo hội. Ủy ban cũng suy tư về vấn đề làm sao có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau.

Trong khóa họp, Ðức Tổng giám mục Vasilios thuộc Giáo phận Constantia-Ammochostos, Ðồng Chủ tịch Hội đồng Ðại kết các Giáo hội Kitô, đã trình bày quan điểm của Chính thống về sự phân định luân lý.

Trong tuần lễ nhóm họp, các vị đại diện Anh giáo và Công giáo đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với các lãnh tụ của các Giáo hội địa phương.

Ngày 14 tháng Năm, các thành viên Ủy ban đã hiệp với vị Quản đốc và các tín hữu của Nhà thờ chính tòa Anh giáo Thánh Phaolô ở thủ đô Nicosia, để cử hành phụng vụ Chúa nhật và sau đó đã được Ðức Tổng giám mục Giáo hội Chính thống Cipro tiếp kiến tại trụ sở của ngài, rồi sau đó được vị đại diện Ðức Thượng phụ Công giáo Latinh ở Jerusalem, phụ trách mục vụ tại đảo Cipro, tiếp đón.

Khóa họp năm 2024 của ủy ban sẽ tiến hành vào tháng Năm năm 2024.

(christianunity.va)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page