Ðức Hồng y Zuppi:

Chiến tranh là đại dịch

 

Ðức Hồng y Zuppi: Chiến tranh là đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bologna (RVA News 23-05-2023) - Ðức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, tuyên bố rằng: "Chiến tranh là đại dịch. Nó liên hệ tới tất cả chúng ta!"

Ðức Hồng y bày tỏ lập trường này khi đề cập đến đề tài hòa bình tại Ucraina, đi từ sự dấn thân của Ðức Thánh cha đối với nhân dân Ucraina đau thương. Ðức Hồng y Zuppi nói rằng: "Chúng ta biết ơn Ðức Thánh cha vì lời ngôn sứ của ngài, vốn là điều họa hiếm ngày nay, vì khi nói về hòa bình, dường như người ta tránh đứng về phe nào, không nhìn nhận các trách nhiệm".

Ðức Hồng y Zuppi tuyên bố như trên, tại khóa họp Toàn thể thường niên của Hội đồng Giám mục Ý, đang tiến hành từ chiều thứ Hai, ngày 22 đến thứ Năm, ngày 25 tháng Năm năm 2023, tại Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican. Ðức Hồng y nói: "Tiếng nói của Ðức Thánh cha chứa đựng sự lo âu sâu xa của các dân tộc đang cần hòa bình, nỗi lo âu của họ nhiều khi không diễn tả được, và thường không được lắng nghe."

Ðức Hồng y Zuppi mới được Ðức Thánh cha ủy thác trách nhiệm tìm phương thế giúp làm lắng dịu tình hình căng thẳng và chiến cuộc hiện nay giữa Ucraina và Nga, cũng như tại hai phe liên hệ. Ðức Hồng y đặt câu hỏi: "Ðâu là những nỗ lực sáng tạo để xây dựng hòa bình?, một câu hỏi cũng đã được Ðức Thánh cha nêu lên trong cuộc viếng thăm mới đây tại Hungary... Chúng hãy để cho mình bị câu hỏi này gây bất an, để không phải chỉ có lôgíc tàn bạo của xung đột. Dường như trong tâm hồn nhiều người không còn sự hăng say xây dựng một cộng đoàn các dân nước an bình và ổn định, trong khi người ta phân chia các vùng, đánh dấu những khác biệt và những trào lưu quốc gia chủ nghĩa đang tái bành trướng... Nhưng hòa bình sẽ không bao giờ đến từ sự theo đuổi những chiến lược lợi lộc, nhưng từ những chính sách có khả năng cùng nhau nhìn tới sự phát triển của tất cả mọi người".

Lập trường của Ðức Hồng y Zuppi cũng phản ánh chủ trương của Ðức Thánh cha Phanxicô, giữa lúc trên chiến trường và trong lãnh vực chính trị, các nước đang chia thành phố, phục vụ cho lợi lộc riêng của mình.

(sir 23-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page