Hội thảo chuyên đề về Thông điệp

"Hòa bình trên thế giới" (Pacem in Terres)

tại Rôma

 

Hội thảo chuyên đề về Thông điệp "Hòa bình trên thế giới" (Pacem in Terris) tại Rôma vào ngày 9 tháng Ba năm 2023.

Mary Trần Vy

Vatican (VTW News 4-03-2023) - Giáo phận Roma và Ðại học Giáo hoàng Lateran sẽ tổ chức một cuộc hội thảo vào ngày 9 tháng Ba năm 2023 về Thông điệp "Hòa bình trên thế giới" (Pacem in Terris), khám phá sự phong phú và thực tế.

Sau khi Ðức Gioan XXIII ban hành Thông điệp "Hòa bình trên thế giới" ngày 11 tháng 4 năm 1963, văn kiện này lập tức được chú ý rất nhiều, vượt xa phạm vi Giáo hội, cho đến ngày nay vẫn giữ được tính thực tại đặc thù của nó. Trước thềm kỷ niệm 60 năm thông điệp này, Văn phòng Mục vụ Xã hội của Giáo phận Rôma, hợp tác với Chương trình Khoa học Hòa bình của Ðại học Giáo hoàng Lateran, sẽ tổ chức cuộc hội thảo này tại Hội trường Hòa giải Palazzo của Trường Ðại Học Giáo Hoàng Lateran vào ngày 9 tháng Ba năm 2023 vào lúc 5:45 chiều.

Ðức Ông Francesco Pesce, Giám đốc Văn phòng Mục vụ và Xã hội của Giáo phận Rôma, đã chỉ ra rằng "mặc dù Bức tường Berlin đại diện cho một biểu tượng chia thế giới thành hai nhóm ý thức hệ gần như thù địch với nhau, Ðức Gioan XXIII vẫn là Giáo hoàng không chỉ muốn hai thế giới được hòa giải, mà còn đề xuất mưu cầu hòa bình, đề cao tầm nhìn rộng lớn và phong phú về cuộc sống, mục đích là xác định ý nghĩa và giá trị vốn có của phẩm giá mỗi người. Công Ðồng Chung Vatican II vào năm 1962, cũng đã công bố ý chí và nhu cầu đổi mới của Giáo hội, bao gồm cả đề xuất đối thoại sâu sắc hơn với thế giới đương đại".

Ðức ông Peche nói tiếp: "Vì nhu cầu cấp bách về hòa bình và hòa giải, cuộc đối thoại này phải được tiếp tục trong thời đại ngày hôm nay. Vì lý do này, chúng tôi cho rằng cần phải dành một buổi chiều để suy ngẫm về thông điệp "Hòa bình trên thế giới" được ban hành cách đây 60 năm." Khả năng của Ðức Giáo hoàng XXIII trong việc nhận ra 'các dấu hiệu của thời đại' khiến chúng ta cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hòa bình và chống lại các cuộc chiến vô đạo đức và phi lý".

Cuộc Hội thảo này mở cửa cho tất cả mọi người. Ðức Ông Pesche sẽ có bài phát biểu khai mạc, và Cuộc hội thảo sẽ kết thúc với bài phát biểu của Ðức Hồng y De Donatis, Giám mục Giám quản giáo phận Roma của Ðức Giáo hoàng.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page