Công bố chủ đề và logo chuyến viếng thăm

của Ðức Thánh cha tại Hungary

 

Công bố chủ đề và logo chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Hungary.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Chủ đề và logo chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Hungary, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Tư năm 2023.


Vatican (RVA News 01-03-2023) - Hôm ngày 01 tháng Ba năm 2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề và logo chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại Hungary, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Tư năm 2023.

"Chúa Kitô là tương lai của chúng ta", đó là chủ đề, trong khi logo hay huy hiệu có yếu tố trung tâm là Cầu Dây Xích ở thủ đô Budapest, là cầu cổ kính nhất bắc qua sông Danube, nối liền hai thành phố Buda và Pest. Nó gợi lại tư tưởng được Ðức Thánh cha Phanxicô nhiều lần nhắc nhớ về tầm quan trọng trong việc bắc những nhịp cầu giữa con người.

Trên hai cột trụ của cầu, có các màu cờ gặp nhau: màu vàng và trắng của Tòa Thánh và màu đỏ, trắng, xanh lá cây của Hungary. Logo có một vòng tròn tượng trưng Thánh Thể, và thế giới được Chúa Kitô cứu chuộc. Bên trái của vòng tròn nhắc nhớ diễn văn Ðức Thánh cha đã nói ở Budapest, ngày 12 tháng Chín năm 2021, trong đó ngài cầu mong Thánh giá trở thành cây cầu nối quá khứ và tương lai. Bên phải của vòng tròn có khẩu hiệu: Chúa Kitô là tương lai của chúng ta, Ðức Giáo hoàng Phanxicô ở Hungary, từ ngày 28 đến ngày 30 tháng Tư năm 2023.

(Salaa Stampa 1-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page