Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng

Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương

 

Ðức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-11-2022) - Hôm 21 tháng Mười Một năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, hiện là Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc, làm tân Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, kế nhiệm Ðức Hồng y Leonardo Sandri.

Ðức Tổng giám mục Gugerotti, người Ý, năm nay 67 tuổi, thuộc tu hội Cha Nicola Mazza, thụ phong linh mục cách đây 40 năm (1982), tốt nghiệp ngôn ngữ và văn chương Ðông phương tại Ðại học "Cà Foscari" ở Venezia, và đậu Cử nhân phụng vụ tại Giáo hoàng Học viện thánh Anselmo, và Tiến sĩ các khoa Giáo hội Ðông phương tại Giáo hoàng Học viện Ðông phương ở Roma.

Cha từng phục vụ tại Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, từ năm 1985, và 12 năm sau được thăng Phó Tổng thư ký Bộ này từ năm 1997 và năm 2002, được Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh, bắt đầu tại Cộng hòa Georgia, Armeni, và Azerbaijan, rồi năm 2011, được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, và từ hai năm nay Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc.

Nay Ðức Tổng giám mục Gugerotti kế nhiệm Ðức Hồng y Leonardo Sandri, 79 tuổi, người Argentina, gốc Ý, nguyên là Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, từ sau đó làm Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Ðông phương, cơ quan phụ trách 22 Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương hiệp nhất với Tòa Thánh.

(Vatican News 21-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page