Ðại hội thứ 120

của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha

 

Ðại hội thứ 120 của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 21-11-2022) - Hôm 21 tháng Mười Một năm 2022, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha đã khai mạc Ðại hội lần thứ 120 tại thủ đô Madrid và kéo dài đến ngày 25 tháng Mười Một năm 2022.

Sau diễn văn khai mạc của Ðức Hồng y Chủ tịch Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona, Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh Bernardito Auza, người Philippines, cũng lên tiếng phát biểu.

Một trong những điểm trong chương trình nghị sự của khóa họp là bầu vị Tổng thư ký mới của Hội đồng Giám mục, với nhiệm kỳ 5 năm, từ 2023 đến 2027, kế nhiệm Ðức cha Luis Arguello García, từ nhiệm, sau khi được Ðức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục Giáo phận Valladolid hồi tháng Sáu năm 2022.

Ngoài ra, các Ủy ban Giám mục sẽ tường trình hoạt động trong lãnh vực của mình, như Ủy ban Giáo dục Công giáo, Ủy ban về Ðời thánh hiến, Ủy ban về Giáo sĩ và Chủng viện đặc biệt nói về những thay đổi các quy luật về phó tế vĩnh viễn, cũng như cuộc thanh tra tông tòa các đại chủng viện tại Tây Ban Nha.

Ủy ban giáo dân, gia đình và sự sống, sẽ trình bày về những chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới trẻ vào đầu tháng Tám năm 2023 tại Lisbon, Bồ Ðào Nha. Ủy ban Loan báo Tin mừng sẽ trình bày về cuốn Sách Giáo lý mới cho người lớn, trong khi Ủy ban phụng vụ sẽ nói về việc dịch ra tiếng Basco sách lễ và các bài đọc về các lễ Ðức Mẹ; tiếp đến là những chỉ dẫn về các thừa tác vụ đọc sách, giúp lễ và giáo lý viên.

Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha cũng sẽ bàn về thể thức cơ bản phòng ngừa và xử lý những vụ lạm dụng, dự thảo văn kiện về "con người, gia đình và xã hội".

(HÐGM Tây Ban Nha 19-11-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page