Anh giáo dự kiến triệu tập

Ðại hội hoàn cầu của Giáo hội

 

Anh giáo dự kiến triệu tập Ðại hội hoàn cầu của Giáo hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Canterbury (RVA News 05-08-2022) - Liên hiệp Anh giáo dự kiến sẽ triệu tập Ðại hội hoàn cầu lần đầu tiên từ 60 năm nay, với sự tham dự không những của giáo sĩ, nhưng cả giáo dân và có thể sẽ diễn ra tại một nước ở nam bán cầu.

Dự án trên đây được đề ra tại Hội nghị Lambeth, đang tiến hành tại Canterbury bên Anh quốc cho tới ngày 08 tháng Tám năm 2022, với sự tham dự của hơn 600 giám mục nam nữ thuộc Liên hiệp.

Ðại hội Anh giáo lần đầu tiên hồi năm 1908 đã tiến hành tại Luân Ðôn với sự tham dự của 17,000 người. Ðại hội thứ hai tại Toronto bên Canada hồi năm 1963 được sự tham dự của 16,000 người. Quyết định triệu tập đại hội thứ ba được đề ra trong phần thảo luận về đề tài "Căn tính Anh giáo". Một trong những kết luận là cần dành ưu tiên cho những lớp tín hữu ở ngoài lề hơn, đặc biệt là các phụ nữ, trẻ em, người trẻ và các thổ dân bản địa.

Các giám mục tại Hội nghị Lambeth đã ủy cho Ban thường vụ của Liên hiệp Anh giáo cứu xét xem có thể triệu tập Ðại hội vừa nói hay không và sẽ tường trình cho khóa họp vào tháng Ba năm tới của Hội đồng tư vấn Liên hiệp Anh giáo nhóm tại thành phố Accra bên Ghana. Quyết định chung kết sẽ được vị Tổng thư ký đề ra, sau khi thảo luận với Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo.

(KNA 3-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page