Ðức Hồng y Muller:

Nhiều người Công giáo Ðức nuôi ảo tưởng

 

Ðức Hồng y Muller: Nhiều người Công giáo Ðức nuôi ảo tưởng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-08-2022) - Ðức Hồng y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, nhận định rằng nhiều người Công giáo Ðức "nuôi ảo tưởng" về vấn đề cải tổ Giáo hội.

Ðức Hồng y Muller, người Ðức, năm nay 75 tuổi và từ năm 2021 là thành viên thẩm phán của Tối cao pháp viện Tòa Thánh.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng thông tấn Ðức DPA, truyền đi hôm 31 tháng Bảy năm 2022, Ðức Hồng y Muller nhắc đến những nghị quyết do Con đường Công nghị ở Ðức đề ra về việc dân chủ hóa Giáo hội, bãi bỏ sự độc thân linh mục, đề ra luân lý mới về tính dục và hôn nhân đồng phái, truyền chức thánh cho phụ nữ. Ðức Hồng y nói: những mới mẻ được đề ra trong khuôn khổ Con đường Công nghị không có cơ may nào được áp dụng. "Lý do không phải ở Roma này chúng tôi nhấn mạnh một cách độc đoán về những xác tín của chúng tôi hoặc thi hành quyền bính. Lý do chính là vì Giáo hội đã được Chúa Giêsu Kitô thiết lập và đề ra. Chúng ta không có quyền thay đổi trật tự ấy".

Hôm 21 tháng Bảy năm 2022, một thông cáo của Tòa Thánh minh xác rằng Con đường Công nghị của Công giáo Ðức không có năng quyền thay đổi những cơ cấu điều hành hoặc của chính Giáo hội, cũng như đạo lý của Hội thánh.

Ðức Hồng y Muller minh xác rằng ngài không ủng hộ việc bãi bỏ hoàn toàn Con đường Công nghị. Một công nghị trong đó các giám mục Ðức cộng tác với các đại diện giáo dân, thảo luận về cách thức ngăn ngừa sự lạm dụng tính dục trong tương lai chẳng hạn, đó là điều rất chính đáng.

"Giáo hội là một cộng đoàn các tín hữu, trong đó mọi người phải tham gia. Giáo hội không do những người ban và nhận mệnh lệnh". Các giáo dân có quyền tham gia, và điều này được thực hiện qua nhiều cách, ví dụ qua các hội đồng giáo xứ và giáo phận.

Nhưng theo Ðức Hồng y, Hội đồng Giám mục Ðức và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức phải ngưng tạo cho người ta cảm tưởng, qua một tiến trình toàn quốc, mình có thể biến đổi Giáo hội Công giáo hoàn vũ về những điểm thiết yếu theo ý mình.

(Cath.ch 1-8-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page