Ðức Thánh cha giúp tài chánh

cho trung tâm cai nghiện Canada

 

Ðức Thánh cha giúp tài chánh cho trung tâm cai nghiện Canada.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Québec (RVA News 02-08-2022) - Trong cuộc viếng thăm tại thành phố Québec, ngày 28 tháng Bảy năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã bất ngờ ghé thăm Huynh đoàn thánh Anphongsô, một trung tâm ở Beauport, giúp cai nghiện ma túy và rượu, tặng cho Trung tâm 20,000 đôla Canada.

Cuộc viếng thăm không có trong chương trình chính thức và được giữ kín cho đến phút chót, để khỏi thu hút dân chúng đến.

Trung tâm do cha André Morency, dòng Chúa Cứu Thế, sáng lập năm 1994 và phụ trách với sự cộng tác của hai giáo dân. Tại đây, những người nghiện ngập được giúp đỡ để bắt đầu làm lại cuộc đời.

Ðức Hồng y Gérard Cyprien Lacroix, Tổng giám mục Québec, có lần đã hứa với cha rằng: 'Nếu một ngày kia, Ðức Thánh cha đến viếng thăm Québec, tôi sẽ dẫn ngài đến Huynh đoàn của cha".

Khi được biết Ðức Thánh cha sẽ đến Canada, cha Morency viết thư nhắc nhở Ðức Hồng y về lời hứa và ngài đã giữ lời. Cha cũng giữ bí mật điều này. Ðể có sự hiện diện của những người thiện nguyện và những người ở trung tâm, cha lấy lý do tổ chức một bữa ăn trưa đặc biệt để cám ơn họ.

Thế là đầu buổi chiều ngày 28 tháng Bảy năm 2022, sau khi ghé thăm Ðền thánh Anne de Beaupré, Ðức Thánh cha đã ghé lại thăm trung tâm. Cuộc viếng thăm chỉ kéo dài 20 phút. Ngài tặng cho những người hiện diện các chuỗi tràng hạt và một ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và trước khi Ðức Thánh cha rời trung tâm, một cận vệ mời cha André Morency đến gần Ðức Giáo hoàng và trao cho cha phong bì và nói: "Cha Morency, tiền này dành để giúp người nghèo".

Chỉ khi mở phong bì, sau khi Ðức Giáo hoàng rời trung tâm, cha mới biết nội dung ở trong thư. Cha cảm động đến rơi lệ.

(tvanouvelles.ca 28-7-2022, ici.radio-canada)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page