Ðức Hồng y Muller tái phê bình

Con đường Công nghị của Công giáo Ðức

 

Ðức Hồng y Muller tái phê bình Con đường Công nghị của Công giáo Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Courtalain (RVA News 13-05-2022) - Ðức Hồng y Gerhard Ludwig Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, tái phê bình Con đường Công nghị của Công giáo Ðức.

Con đường này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây: cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị, là quyền bính trong Giáo hội, luân lý tính dục, chức linh mục và vai trò của phụ nữ. Khóa họp chót của Con đường này đã tiến hành tại Limburg, hồi đầu tháng Hai năm 2022.

Trong bài giảng thánh lễ ngày 07 tháng Năm năm 2022, để truyền chức cho bảy phó tế và một linh mục thuộc Tu hội "Chúa Chiên Lành", ở Courtalain bên Pháp, Ðức Hồng y Muller phê bình Con đường Công nghị Ðức vì chối bỏ bí tích truyền chức thánh: đa số các tham dự viên của Công nghị xác tín rằng các đại biểu giáo dân và giám mục có thể thay đổi đạo lý của các tông đồ, khi bỏ phiếu theo đa số. Ðức Hồng y nói: "Ðối với những người theo thuyết ngộ giáo duy tương đối, các tín điều của Giáo hội có thể thay đổi, vì là những đối tượng tùy thuộc thời đại và chỉ là một cảm giác tôn giáo mơ hồ".

Mặt khác, trong thư ngày 05 tháng Năm năm 2022, để trả lời cho những phê bình của Ðức cha Samuel Aquila, Tổng giám mục giáo phận Denver, Hoa Kỳ, Ðức cha Georg Batzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, bày tỏ xác tín rằng cần phải "phát triển giáo huấn của Giáo hội". Ðức cha viết: "Giáo hội chúng ta cần thay đổi để trung thành thi hành sứ mạng của mình và mang Tin mừng quí giá của Chúa Giêsu Kitô cho các dân tộc thời nay. Nhu cầu cấp thiết phải thay đổi ấy cũng bao gồm nhu cầu phải phát triển tiếp giáo huấn của Giáo hội. Ðó là xác tín của tôi".

Ðức Tổng giám mục Aquila thuộc vào nhóm các giám mục soạn thư phê bình Con đường Công nghị của Công giáo Ðức và thư này cho đến nay đã được hơn 100 giám mục quốc tế, ký tên ủng hộ.

(Nuova bussola quotidiana, CNA 12-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page