Tân Chủ tịch

Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nữ

 

Tân Chủ tịch Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 12-05-2022) - Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nữ đã bầu một vị Chủ tịch mới, đó là nữ tu Nadia Coppa, người Ý, Bề trên Tổng quyền Dòng "Thờ Lạy Bửu Huyết Chúa Kitô" từ 5 năm nay (2017).

Theo thông cáo công bố hôm 11 tháng Năm năm 2022, chị Coppa được 52 đại biểu của Hiệp hội bầu lên, với nhiệm kỳ ba năm, cho tới năm 2025. Tân Phó chủ tịch là nữ tu Irin Mary Teresa Barron, Bề trên của Dòng Ðức Mẹ các tông đồ. Cả hội đồng chấp hành của Hiệp hội cũng được bầu lên trong cuộc họp hai ngày 09 và 10 tháng Năm năm 2022. Chị Coppa thay thế nữ tu Jolanta, người Ba Lan, vừa mãn hai nhiệm kỳ sáu năm.

Trong những ngày trước đây, Ðại hội các nữ Bề trên Tổng quyền đã diễn ra với sự tham dự của 700 nữ Bề trên, đến từ hơn 70 quốc gia. Một số các chị tham dự dưới dạng trực tuyến.

(KAP 11-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page