Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ

lạc quan dè dặt về Kitô hữu Irak

 

Tổ chức Trợ giúp Giáo hội đau khổ lạc quan dè dặt về Kitô hữu Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ninive (RVA News 10-05-2022) - Tổ chức bác ái quốc tế "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" bày tỏ lạc quan một cách thận trọng về tình hình các tín hữu Kitô tại Irak: 50% các Kitô hữu đã tị nạn khỏi vùng Bình nguyên Ninive hồi năm 2014 vì lực lượng nhà nước Hồi giáo IS, nay đã hồi hương.

Trong cuộc họp báo trực tuyến, hôm mùng 09 tháng Năm năm 2022, các đại diện của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ bày tỏ lập trường trên đây, đồng thời cho biết con số các tín hữu Kitô tại Irak hiện nay được ước lượng từ 150,000 đến 250,000 người. Ðiều quan trọng là đảm bảo an ninh, cơ hội được công ăn việc làm và giáo dục cho các trẻ em.

Hồi năm 2014, khi lực lượng Hồi giáo IS tiến chiếm vùng Bình nguyên Ninive, ở mạn bắc Irak, có tới 120,000 tín hữu Kitô phải bỏ làng mạc của họ, tị nạn lên vùng Kurdistan ở miền bắc. Trong cuộc họp báo, bà Regina Lynch, đặc trách về vùng Irak trong tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, cho biết nay người ta có lý do để lạc quan hơn. Từ năm 2017 đến nay, sau khi lực lượng IS bị đánh bại, các tín hữu Kitô dần dần trở về nguyên quán. Tổ chức bác ái quốc tế này tích cực góp phần trợ giúp công cuộc tái thiết, và từ năm 2014 đã hỗ trợ khoảng 50 triệu Euro vào công trình hồi hương và tái thiết cho các tín hữu Kitô.

Tuy nhiên, hiện nay người ta không biết con số chính xác Kitô hữu ở Irak. Cho đến năm 2003, khi Hoa Kỳ và đồng minh đánh chiếm Irak để lật đổ chế độ Saddam Hussein, có khoảng một triệu 300 ngàn Kitô hữu tại Irak, và năm 2015 chỉ còn lại 300,000 người và theo ước lượng hiện nay, có từ 150,000 và tối đa là 250,000 Kitô hữu.

Tính về tỷ lệ, khoảng năm 1900, Kitô hữu chiến 6.4% dân Irak, đến năm 2005 chỉ còn 2% và năm 2015, tỷ số này xuống thấp hơn nhiều và vào năm 2025 tới đây, tỷ lệ Kitô hữu có thể chỉ còn chiếm khoảng 0.6% dân Irak và còn tiếp tục suy giảm. Nếu không có chương trình giúp hồi hương ở Ninive, do tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ thực hiện, thì tình hình càng tệ hơn. Tổ chức này cũng xác nhận rằng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Irak hồi năm 2021 đã mang lại hy vọng cho nhiều người. "Thật là một khích lệ lớn cho các Kitô hữu. Nhiều người Hồi giáo lần đầu tiên nhận thức rằng các Kitô hữu đã từng là những người dân từ nguyên thủy tại Irak".

(Kathpress 8-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page