Ðức Hồng y Parolin kêu gọi

tiếp tục dự phóng hòa bình cho Âu châu

 

Ðức Hồng y Parolin kêu gọi tiếp tục dự phóng hòa bình cho Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 10-05-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, kêu gọi tiếp tục theo đuổi và thực thi dự phóng hòa bình mà các vị sáng lập Liên hiệp Âu châu đề xướng cho đại lục này.

Ðức Hồng y đưa ra lời mời gọi này, trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 09 tháng Năm năm 2022, tại nhà thờ Santa Sofia, nhà thờ quốc gia Công giáo Ucraina ở Roma, nhân ngày Âu châu, với sự tham dự của nhiều đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh.

Ngày này đánh dấu tuyên ngôn của Ðấng đáng kính Robert Schuman, bấy giờ là Ngoại trưởng Pháp, công bố ngày 09 tháng Năm năm 1950, tức là năm năm sau cuộc xung đột rộng lớn và đẫm máu nhất trong lịch sử Âu châu cho tới bấy giờ.

Ðức Hồng y Parolin nói: bấy giờ, Ngoại trưởng Schumann đã hiểu rằng con đường duy nhất để đẩy xa nguy cơ một cuộc xung đột mới, không phải là trang bị võ khí để đối phương nể sợ mà không dám tấn công, và cũng chẳng phải là xây dựng một nền hòa bình võ trang như cuộc chiến tranh lạnh. Ông đã trực giác rằng chỉ có "tình liên đới với nhau và chia sẻ tài nguyên" mới có thể mang lại sự hòa giải đích thực". Và thế là khởi đầu hành trình tiến về Liên hiệp Âu châu và nhờ đó đã thay đổi vận mệnh của các vùng, từ lâu nay vẫn chuyên lo sản xuất các dụng cụ chiến tranh.

Chính trong xác tín đó và với niềm tin, Ngoại trưởng Schumann đã dấn thân hoạt động cho một Âu châu hiệp nhất và hòa giải. Trong hành trình ấy, ông gặp những người chia sẻ cùng một xác tín, quan điểm về cuộc sống, và cùng dấn thân chính trị, cùng hăng say phục vụ công ích, như Thủ tướng Konrad Adenauer của Ðức và Alcide de Gasperi của Ý.

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng nói rằng: "Ðứng trước cám dỗ của con người muốn làm cho bất hòa chiếm ưu thế, những người khai sáng Liên hiệp Âu châu cũng hiểu rằng cách thức duy nhất để đương đầu với những thách đố xảy ra, là "lắng nghe, trình bày những lý lẽ của mình một cách lương thiện và đơn sơ, đồng thời sẵn sàng đón nhận những lý lẽ của người khác".

Và Ðức Hồng y Parolin cầu mong rằng mặc dù những kinh hoàng do cuộc xung đột hiện nay tại Ucraina, Âu châu tiếp tục theo đuổi dự phóng hòa bình như các vị sáng lập Liên hiệp đã đề xướng.

Sau cùng, Ðức Hồng y mời gọi mọi người: "Chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân hòa bình cho Ucraina, ơn an ủi thể lý và tinh thần cho các nạn nhân chiến tranh, và đặc biệt cho những người tị nạn, trẻ em, cho những người bị mất mọi sự, và những người bị lẻ loi. Xin Chúa soi sáng tâm trí các nhà cầm quyền để họ nỗ lực hoạt động tái lập hòa bình và hòa hợp".

(Vatican News 9-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page