Chính phủ Liban cho biết

cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha bị hoãn lại

 

Chính phủ Liban cho biết cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha bị hoãn lại.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 10-05-2022) - Hôm mùng 09 tháng Năm năm 2022, Bộ trưởng du lịch của Liban, ông Walid Nassar, cho biết chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô, dự kiến trong hai ngày 12 và 13 tháng Sáu năm 2022, tại nước này bị hoãn lại vì tình trạng sức khỏe của Ðức Thánh cha.

Ông Nassar cũng là trưởng ban cấp cao của quốc gia tổ chức cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

Cho đến nay, Phòng Báo chí Tòa Thánh chưa hề chính thức loan báo ngày giờ cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha và chính phủ Liban chờ đợi thông báo của Tòa Thánh. Ðiều chắc chắn là Tòa Thánh đã chính thức báo cho chính phủ LIban về việc dời ngày viếng thăm của Ðức Thánh cha, như chính bộ trưởng Nassar tiết lộ.

Giới báo chí cũng đặt câu hỏi về cuộc tông du của Ðức Thánh cha đã được chính thức loan báo: trước hết từ ngày 02 đến ngày 05 tháng Bảy năm 2022, tại Cộng hòa dân chủ Congo, rồi sau đó từ ngày 05 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022 tại Nam Sudan.

(Sismografo 10-5-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page