Hội đồng Giám mục Ý:

Không cần green pass để dự lễ

 

Hội đồng Giám mục Ý: Không cần green pass để dự lễ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 12-01-2022) - Hội đồng Giám mục Ý ra thông cáo tái khẳng định các tín hữu không cần "green pass" (Hộ chiếu xanh), là giấy xác nhận đã chích ít là 2 mũi vắcxin chống Covid-19, để tham dự các buổi lễ phụng vụ, nhưng các giám mục khuyên sử dụng loại khẩu trang y tế FFP2.

Từ thứ Hai, ngày 10 tháng Giêng năm 2022, trước sự lan lây Covid-19 ở mức độ chưa từng có tại nước này, chính phủ Ý tăng cường các biện pháp an ninh y tế, hầu như đi đâu cũng cần phải có "green pass", từ việc sử dụng xe bus, xe điện ngầm, cho đến việc tham dự các sinh hoạt xã hội, đi làm hoặc tới trường học. Mục đích các biện pháp này cũng là để thúc giục toàn dân chích vắcxin, vì trên toàn quốc vẫn còn 5 triệu người từ chối không chích.

Thông cáo của Hội đồng Giám mục Ý nói rằng về việc tham dự các lễ nghi phụng vụ, chiếu theo thỏa hiệp ngày 07 tháng Năm năm 2020 giữa Hội đồng Giám mục Ý và chính phủ nước này, sau đó có kèm thêm những chỉ dẫn của Ủy ban kỹ thuật khoa học, chỉ cần mang khẩu trang, giữ sự giãn cách giữa các băng ghế, không bắt tay hoặc trao đổi cử chỉ chúc bình an, các bình đựng nước thánh không sử dụng".

Về các lớp giáo lý, ai bị đặt trong chế độ "bị canh chừng bằng những thử nghiệm" thì không được tham dự, dù có âm tính trong cuộc xét nghiệm đầu tiên, cho đến khi được âm tính trong cuộc xét nghiệm thứ hai, năm ngày sau đó. Ðối với các giáo lý viên, những người linh hoạt và giáo chức, họ được nhiệt liệt khuyên sử dụng khẩu trang y tế chuyên nghiệp FFP2.

Ngoài ra, nhân viên của các Phân khoa thần học và các học viện khoa học tôn giáo, cũng như các giáo chức giảng dạy trong các chủng viện buộc phải có "green pass" được tăng cường, từ ngày 01 tháng Hai năm 2022.

(Sir 11-1-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page